DPS „Zielony Taras” w Koszalinie otrzyma grant.

  • Jakub Diakun
  • 2020-08-13 16:17:40
DPS „Zielony Taras” w Koszalinie otrzyma grant.
  • Foto: DPS Koszalin

Zachodniopomorskie Domy Pomocy Społecznej korzystają z projektu grantowego „Razem dla DPS”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeznaczone będą m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla personelu czy tworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny. Pomoc trafi także do DPS „Zielony Taras” w Koszalinie.

Granty udzielane są organom prowadzącym zachodniopomorskie DPS-y. W piątek, 14 sierpnia 2020 r. o godz. 13 w Koszalinie umowę z projektu „Razem dla DPS” podpiszą: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Na spotkaniu obecna będzie także dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz.
 
Udzielane przez ROPS granty mogą być przeznaczone na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (według potrzeb) oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (według potrzeb). W całym regionie z pomocy skorzysta 35 placówek, a łączna wartość wsparcia przekroczy 21 mln zł.
 
Na wysokość grantu ma wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników jednostki. DPS „Zielony Taras” w Koszalinie otrzyma ponad 291 tys. zł.
 
Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %). ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.
 
Nie jest to pierwsze spotkanie w Koszalinie poświęcone wsparciu dla DPS. W miniony poniedziałek umowy z projektu „Razem dla DPS” podpisali: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer. Z grantu skorzystają podopieczni i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w: Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach i Bobolicach.
 
info: Biuro Prasowe Wojewody 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: