„Razem dla DPS”. Wsparcie dla DPS w Bobolicach

  • Jakub Diakun
  • 2020-08-09 07:10:25
„Razem dla DPS”. Wsparcie dla DPS w Bobolicach
  • Foto: FB DPS Bobolice

Pierwsze Domy Pomocy Społecznej sięgają po środki z projektu grantowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Przyznane granty mają pomóc placówkom w trudnej sytuacji związanej z COVID-19.

Granty będą udzielane organom prowadzącym zachodniopomorskie DPS-y. Powiat Koszaliński przeznaczy wsparcie dla placówek:


    Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie; 
    Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Cetuniu;
    Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
    Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Żydowie;
    Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
    Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach. 

 

Wartość udzielanego wsparcia dla DPS-ów wynosić będzie od 182 700 do 493 000 zł.

 

Udzielane przez ROPS granty mogą być przeznaczone na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (według potrzeb) oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (według potrzeb). 

 

Projekt zakłada także możliwość refundowania wydatków po przyznaniu grantu, od dnia 15 maja 2020 r.

 

Na wysokość grantu ma  wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników DPS. 

 

W Zachodniopomorskiem najwięcej pensjonariuszy mieszka w DPS-ach prowadzonych przez: Powiat Koszaliński (607 os.), Miasto Szczecin (555 os.), Powiat Gryficki (458 os.), Stowarzyszenie Przytulisko w Białogardzie (180 os.), Instytut Jana Pawła II w Szczecinie (175 os.) oraz Powiat Myśliborski (169 os).

 

Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %). ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego. 
 

info: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: