Decyzja szczecineckiego ratusza uchylona. Czy w Szczecinku powstanie jeszcze punkt zbierania odpadów?

  • Jakub Diakun
  • 2020-08-07 15:29:43
Decyzja szczecineckiego ratusza uchylona. Czy w Szczecinku powstanie jeszcze punkt zbierania odpadów?
  • Foto: TV Gawex

Dziś tj. 7 sierpnia 2020 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie pozytywnie rozpatrzyło odwołanie od decyzji szczecineckiego ratusza w sprawie powstania w naszym mieście składowiska odpadów na terenie byłej fabryki Elmilk. Decyzją SKO uchylono więc zaskarżoną decyzję burmistrza polegającą na zmianie sposobu użytkowania części istniejących budynków przy ul. Pilskiej na punkty do zbierania odpadów oraz przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Oznacza to, że urzędnicy szczecineckiego ratusza ponownie pochylą się nad tą kontrowersyjną sprawą.

Przypomnijmy:  sprawa powstania składowiska -368 rodzajów odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych  na terenie byłej fabryki Elmilk w Szczecinku budziła sporo kontrowersji wśród mieszkańców miasta. Przeciwko takiemu przeznaczeniu  terenu po niedziałającej już fabryce przemysłu tłuszczowego protestowali nie tylko właściciele sąsiadujących z Elmilkiem posesji, ale także Krzysztof Berezowski,  organizacja Razem dla Szczecinka a także przedstawiciele osiedli Raciborki  i Bukowa. Zbiórkę podpisów zorganizowali także wolontariusze Ekipy Szymona Hołowni, którym pod petycją adresowaną do burmistrza miasta Daniela Raka, w spawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko podpisało się ponad 2500 mieszkańców.

Wszystkie protesty, zarówno formalne – przygotowane przez prawne strony sporu, jak i te nieformalne, ale stanowiące ważny sygnał społeczny zostały przesłane do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego i uwzględnione przy rozpatrywaniu.

Obecnie sprawa znów trafiła na biurko Burmistrza Daniela Raka - ten jak zapowiadał już wcześniej  prawdopodobnie wystąpi do Sanepidu - o opinię oddziaływania inwestycji na środowisko.

Więcej informacji w poniedziałkowym (10.08) serwisie informacyjnym. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: