Z Połczyna-Zdroju rowerem nad morze

  • Adrian Wolanin
  • 2020-08-02 15:03:29
Z Połczyna-Zdroju rowerem nad morze
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

W dniu 28 lipca 2020 r. dokonano odbioru nowo wybudowanego odcinka drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Ta część trasy o długości 4,99 km połączyła Wardyń Górny i Połczyn-Zdrój.

To nie koniec. Finalnie, rowerem można będzie dojechać aż nad morze! Rozwój tras rowerowych to jedna z obietnic wyborczych Burmistrza Sebastiana Witka. Uczestniczył on w odbiorze wykonanych prac wspólnie z Zastępcą Burmistrza Emilią Mazur.

W ramach inwestycji wykonano oznakowanie drogi rowerowej łączącej Białogard, Połczyn-Zdrój i Złocieniec o długości 61,38 km. Zakres robót budowlanych obejmował także usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki pozostałości torowiska, rozbiórkę przejazdów, wykonanie robót ziemnych i lokalnych wzmocnień podłoża gruntowego, wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów, wykonanie poboczy ścieżki rowerowej, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie napraw obiektów inżynierskich (wiadukty 2 szt. i przepusty) oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Zamawiającym było województwo zachodniopomorskie, zaś Partnerami Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Białogard, Gmina Rąbino i Gmina Złocieniec. Realizatorem umowy był Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Roboty wykonała firma DOMAR z Biesiekierza.

Prace budowlane rozpoczęte zostały w dniu 08 lipca 2019 r. a zakończone 15 lipca 2020 r. Koszt robót odcinka drogi rowerowej netto wyniósł 3 526 260,51 zł , brutto 4 337 300,43zł . Gmina Połczyn-Zdrój dofinansowała zadanie kwotą 343 726,57zł .

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju


  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: