Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem

 • Adrian Wolanin
 • 2020-08-01 17:01:46
Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem
 • Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Gdy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol, jednak to co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego czy podróżujemy transportem lądowym, statkiem, czy samolotem, dlatego warto sprawdzić co i w jakiej ilości można przewozić przez granicę, żeby nie narazić się na przykre niespodzianki.

Prezenty

Towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy lub morski).

Jeśli podróżujesz samochodem, autobusem lub pociągiem, zgłoś prezenty o wartości ponad 300 euro.

Jeśli podróżujesz statkiem lub samolotem, zgłoś prezenty których wartość przekracza 430 euro.

Żywność

Żywność pochodzenia niezwierzęcego możesz na teren UE przywieźć bez granicznej kontroli sanitarnej tylko na własne potrzeby, w ilościach niehandlowych.

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin i nabiału, jest zabroniony. Takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego, nawet w niewielkich ilościach, musisz oddać na granicy, wyrzucić je do specjalnego pojemnika.

Wyroby tytoniowe

Podczas przekraczania granicy UE zachowaj limity przywozowe wyrobów tytoniowych. Limity zależne są od rodzaju transportu.

Jeżeli wracasz do UE transportem lądowym, to możesz przywieźć z podróży:

 • 40 papierosów, lub
 • 20 cygaretek, lub
 • 10 cygar, lub
 • 50 g tytoniu do palenia.
 • Jeżeli wracasz do UE samolotem lub statkiem, możesz przywieźć:
 • 200 papierosów, lub
 • 100 cygaretek, lub
 • 50 cygar, lub
 • 250 g tytoniu do palenia.

Alkohol

Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli wracasz z krajów poza UE i zachowasz limity:

 • 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 % (np. wódka),
 • 2 litry alkoholu do 22 % (np. likier),
 • 4 litry wina,
 • 16 litrów piwa.

Pieniądze

Maksymalnie 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie) w gotówce możesz przewieźć przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej KAS.

Gatunki zagrożone wyginięciem

Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES.

Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Możliwy jest tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

Słoń jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Przewóz przez granicę wyrobów z kości słoniowej jest zabroniony.

Dzikie koty są też gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Bagaż

Podczas wakacji zachowaj ostrożność, aby nie stać się ofiarą przemytników.

Pamiętaj! Nie zostawiaj bagaży bez opieki w miejscach publicznych i nie dawaj ich obcym. Nie przyjmuj od osób nieznajomych rzeczy do przewiezienia przez granicę.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie


 • Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: