Droga w Grzmiącej zostanie wyremontowana

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-30 12:41:22
Droga w Grzmiącej zostanie wyremontowana
  • Foto: TV Gawex

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1258Z – odcinek od przejazdu kolejowego w miejscowości Grzmiąca wraz z przebudową obiektu inżynierskiego o nr JNI01007233” dofinansowane w 50% przez Ministerstwo Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

Wartość inwestycji – 1.288.261,25 zł.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu inżynierskiego o nr JNI01007233 na rzece Radusza wraz z dojazdową drogą powiatową nr 1258Z na odcinku od miejscowości Grzmiąca o długości 946,59 m.

Projekt przebudowy przewiduje wymianę płyty, zwiększenie nośności istniejącego mostu (B tj. 40t wg PN-85/S-100300 za pomocą taśm węglowych oraz tkanin węglowych oraz wykonanie wyposażenia obiektu zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznym. Po obu stronach obiektu zaprojektowano barieroporęcze H2/W1/B zgodne z PN -EN 1317.

Droga powiatowa nr 1258Z poszerzona zostanie do 6 m a w miejscach łuków wprowadzone zostaną  miejscowe poszerzenia jezdni do szerokości 6,3 i 6,4 m. Koniec projektowanego odcinka zakłada dowiązanie się do istniejącej nawierzchni przed terenem kolejowym oraz jej zwężenie do szerokości 4,6 m. W ramach przebudowy zostaną odtworzone i wyremontowane rowy przydrożne, odtworzone pobocza o szerokości 1,0 m jako pobocza a gruntowe oraz wycięte drzewa kolidujące z układem drogowym.

Na odcinkach przed mostem tj. od km 1+640,00 do przebudowywanego mostu oraz od mostu do km 1+750,00 i od km 2+100,00 do końca trasy zostanie całkowicie rozebrana nawierzchnia oraz wykonana nowa konstrukcja nawierzchni.

W miejscu zjazdu w km 1+715,65 zostanie wykonany przepust o długości 10 m z rur z tworzywa sztucznego, karbowanych o średnicy Ø400 cm.

Po zakończonych robotach budowlanych zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Tereny zieleni w pasie drogowym w tym skarpy rowów zostaną po splantowaniu obsiane nasionami traw.
 
info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: