Rada Miasta zezwala na przejęcie dworca

  • Adrian Wolanin
  • 2020-07-27 15:41:21
Rada Miasta zezwala na przejęcie dworca
  • Foto: Urząd Miasta Szczecinek

Na godz. 14:00 dzisiejszego dnia zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek, której głównym punktem obrad było głosowanie nad nieodpłatnym przejęciem dworca. Po przeprowadzeniu dyskusji, miejscy radni ostatecznie przyjęli uchwałę dającą zielone światło ratuszowi na bezpłatne nabycie budynku od Polskich Kolei Państwowych.

Ponadto, podjęte zostały uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029, a także w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Szczecinek w 2020 roku. W planie sesji znalazły się również przyjęte jednogłośnie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ulicach Koszalińskiej oraz Polnej.

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącej Rady Miasta, Katarzyny Dudź, planowany jest powrót do normalnie zwoływanych sesji, tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca. Tym samym sesję absolutoryjną zaplanowano na 27 sierpnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: