Za nami Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-25 10:15:32
Za nami Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku
  • Foto: asp. Anna Matys Oficer prasowy KPP w Szczecinku

Polska Policja obchodzi w tym roku 101 rocznicę powstania oraz 95 rocznicę służby kobiet w policyjnej formacji. Powiatowe obchody Święta Policji to moment awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny czas podziękowań dla szczecineckich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka z okazji Powiatowych obchodów Święta Policji w Szczecinku odbyła się w sali konferencyjnej szczecineckiej jednostki.
Oficjalna część dzisiejszego wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości.


W tym roku na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinspektora Tomasza Trawińskiego, Komendant Główny Policji - generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk mianował na stopień inspektora Policji młodszego inspektora Andrzeja Dziemianko Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku.


Akt nominacyjne na kolejny stopień w korpusie oficerskim odebrał jeden funkcjonariusz- podkomisarz Krzysztof Pałubicki Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą. Nominacje na wyższy stopień w korpusie aspirantów otrzymało 21 policjantów, a w korpusie podoficerów Policji 23 funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku insp. Andrzej Dziemianko mianował na stopień starszego posterunkowego 6 funkcjonariuszy.


W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Szczecinie insp. Andrzej Dziemianko wyraził słowa uznania i satysfakcji z tego w jaki sposób policjanci ze szczecineckiej jednostki wypełniają swoje obowiązki. „… Dziękuję Wam za wysiłek z jakim stoicie na straży prawa. Wasza wytrwała pełna poświęcenia służba powoduje, że praca Policji cieszy się uznaniem społeczeństwa”. Korzystając z okazji Komendant podziękował rodzinom i najbliższym policjantek i policjantów. „…To oni razem z Wami przeżywają nie tylko sukcesy, ale także troskę i niepokój o szczęśliwy powrót do domu”. Podziękowania zostały skierowane również do pracowników Policji, „… bez Was nasza praca byłaby mniej efektywna i skuteczna. Stanowicie bardzo ważną część organizmu jakim jest nasza jednostka”.


Podczas dzisiejszego wydarzenia oficer prasowy asp. Anna Matys odczytała list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego skierowany do policjantów i pracowników Policji. Nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. W swoim liście odwołał się do tradycji Policji Państwowej, podkreślił jak ważna jest pamięć o naszych poprzednikach i czerpanie z najlepszych historycznych wzorców. Wspomniał także tegoroczną, 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej, zwracając się tym samym z podziękowaniami za służbę kierowanymi do wszystkich pań służących i pracujących w naszym garnizonie. Szef zachodniopomorskich policjantów zaakcentował także kolejną tegoroczną rocznicę, a mianowicie XXX-lecie powołania związków zawodowych w Policji. Podkreślił, że pełnią one bardzo ważną i potrzebną formacji rolę. Nadinsp. Tomasz Trawiński w przekazanym liście nawiązał także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii koronawirusa. Skierował swoje podziękowania do wszystkich podległych mu funkcjonariuszy za wyjątkowy i bezprecedensowy wysiłek, jaki w ostatnich miesiącach jest w związku z tym przez wszystkich podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych.
 
info: asp. Anna Matys Oficer prasowy KPP w Szczecinku


  • Foto: asp. Anna Matys Oficer prasowy KPP w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: