Działaj Lokalnie 2020 – umowy podpisane

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-21 14:18:13
Działaj Lokalnie 2020 – umowy podpisane
  • Foto: Piotr Rozmus

Stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie, po raz kolejny będą mogły zrealizować ciekawe projekty. Tegoroczna edycja konkursu skierowana była na walkę z epidemią COVID-19. Do dofinansowania wybrane zostały wnioski, których realizacja zainicjuje zmniejszenie negatywnych skutków epidemii z różnych obszarów: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej m.in. poprzez przeniesienie działań ze świata realnego do przestrzeni online.

Dziś (22.04) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku parafowano stosowne umowy na łączną kwotę 30 070,00 zł . Ośrodkiem Działaj Lokalnie na terenie  Powiatu Szczecineckiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.
 
Dzięki wsparciu Gminy Borne Sulinowo, która przekazała 5 tys. zł oraz Gmin Szczecinek i Barwice, które przekazały 4 tys. zł, Gminy Grzmiąca, która przekazała 3 tys. zł, a także Fundacji im. St. Karłowskiego, która przekazała 1 tys. zł uzyskaliśmy niezbędny wkład własny w wysokości 17 tys. zł, a ostatecznie dzięki  temu łączna kwota wszystkich projektów wyniosła ponad 30 tys. zł – wyjaśnił prezes LGD Pojezierze Razem Paweł Mikołajewski.
 
Z częścią z państwa podpisywaliśmy umowy już wcześniej na realizację innych projektów – przypomniał z kolei wiceprezes Stowarzyszenia Krzysztof Lis. – To pokazuje jak bardzo jesteście państwo aktywni.  Mobilizujecie do działania środowisko lokalne przyczyniając się  do budowy społeczeństwa obywatelskiego…
 
Pierwszym projektem wybranym do realizacji jest zadanie pt. „Wyplatać każdy może”, którego realizatorem jest Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie. Projekt ma na celu stworzenie seniorom okazji do rozwoju osobistego oraz kontaktu z innymi ludźmi co jest niezwykle istotne podczas trudnego okresu izolacji. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną cztery spotkania warsztatowe, obejmujące trzy bloki tematyczne, podczas których seniorzy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat wikliny, zasad jej pozyskiwania oraz etapów obróbki. Ponadto wykonają proste formy wikliniarskie. Projekt uzyskał wsparcie w kwocie 4 400,00 zł.


Drugim Beneficjentem jest Stowarzyszenie Be Happy z Bornego Sulinowa. Projekt nosi tytuł „Tanecznym krokiem – nauka podstawowych kroków, zabawa z Zumbą”. Jest to kontynuacja zadania zrealizowanego w 2019 roku lecz w formie bezpiecznej ze względu na COVID-19. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć zumby, warsztatów tanecznych dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo na świeżym powietrzu oraz online. Dzięki bezpiecznej formie projekt będzie mógł dotrzeć do większej ilości osób, które przez obostrzenia nie mogą wziąć udziału w zajęciach czy innej formy aktywności. Projekt uzyskał wsparcie w kwocie 4 470,00 zł.


Trzecim Beneficjentem jest Stowarzyszenie Nasza Gmina z Dalęcina. Projekt pod tytułem „Chlebem pachnące” polega na działaniach propagujących pieczenie chleba na zakwasie oraz innych wypieków według tradycyjnych przepisów. Za cel realizatorzy postawili sobie wsparcie mieszkańców w kryzysowej sytuacji oraz zwiększenie lokalnej integracji. W ramach projektu zakupiony będzie opalany drewnem piec do pieczenia chleba oraz produkty spożywcze niezbędne do wypieków. Warsztaty zostaną nagrane oraz wyemitowane w internecie co znacznie zwiększy grono uczestników projektu. Projekt uzyskał wsparcie w kwocie 3 700,00 zł. 


Kolejnym Beneficjentem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych z Barwic. Projekt nosi nazwę „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Barwice i okolice’’. Głównym celem jest zwiększenie aktywności lokalnych mieszkańców w trakcie pandemii COVID-19 oraz przywrócenie pamięci o regionie i  zwiększenie wiedzy o ciekawostkach (np. historycznych, przyrodniczych, kulturowych) gminy Barwice. Projekt polega na zgromadzeniu wszelkich informacji w postaci dokumentacji fotograficznej o tematyce przyrodniczo-historyczno-kulturowej regionu Barwice, udostępnieniu ich w mediach społecznościowych oraz publikacji w wersji papierowej (biuletyny, pocztówki). W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie również wystawa zdjęć w izbie Muzealnej w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach. Projekt uzyskał wsparcie w kwocie 6000,00 zł.


Następnym Beneficjentem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie działająca w imieniu grupy nieformalnej Ocalić od zapomnienia. Projekt pod tytułem „Interview z historią z tle” przewiduje przeprowadzenie 10 wywiadów wykorzystujących zestaw tych samych pytań skierowanych do wybranych mieszkańców miasta w celu upamiętniania 27 rocznicy miasta i 30-lecia samorządu terytorialnego. Wywiady mają na celu pokazanie w ciekawy sposób życia i typowych dla danego regionu tradycji kulturowych, co pozwoli na docenienie historii, a także na myślenie z większą świadomością o znaczeniu tego miejsca jak o swojej małej ojczyźnie oraz wpływie pozytywnie na integrację społeczną tak różnorodnego społeczeństwa, jakim są mieszkańcy Bornego Sulinowa. Pojedyncze nagrania zostaną zmontowane w całość, tworząc film reportażowy. Projekt uzyskał wsparcie w kwocie 6000,00 zł.


Ostatnim Beneficjentem tej edycji konkursu Działaj Lokalnie jest Stowarzyszenie Lux Verbis z Wojnowa. Projekt nosi nazwę „Wsparcie lokalnych przedsiębiorców w czasie spowolnienia spowodowanego pandemią poprzez zapraszanie”. Projekt polega na nagraniu krótkich filmików na których pokazani będą właściciele firm na tle swoich lokali wraz z hasłem „Czekamy na Was”. Realizacja projektu da lokalnym przedsiębiorcom szansę reklamy oraz zdobycia nowych klientów, co jest niezwykle ważne w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. Filmiki upublicznione zostaną za pośrednictwem lokalnych mediów oraz serwisów społecznościowych. Projekt uzyskał wsparcie w kwocie 5 500,00 zł.
LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w dalszych działaniach.

info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: