Szczecineckie szkoły średnie w programie "Zawodowcy przyszłości"

  • Adrian Wolanin
  • 2020-07-18 16:13:08
Szczecineckie szkoły średnie w programie "Zawodowcy przyszłości"
  • Foto: TV Gawex

Od 2017 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w szkołach Powiatu Szczecineckiego realizowany jest projekt „Dobry klimat dla zawodowców”, dzięki któremu zarówno uczniowie jak i nauczyciele szkół zawodowych podnoszą swoje kwalifikacje. Mimo, iż w tym roku projekt się zakończy i jedni i drudzy nadal będą mogli to robić, a to za sprawą nowego projektu – „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Projekt „Zawodowcy przyszłości”, podobnie jak „Dobry klimat dla zawodowców” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat Szczecinecki złożył odpowiedni wniosek i znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej podmiotów oczekujących na finansowe wsparcie. W konkursie złożono 32 wnioski z których 21 uzyskało dofinansowanie. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2021 roku do lipca 2023. Wartość całkowita projektu to 2.385.998,15 zł, przy 85% dofinansowaniu z EFS i 5% z budżetu państwa w wysokości 2.147.398,15 zł i wkładzie własnym Powiatu Szczecineckiego wynoszącego 238.600,00 zł.

Projekt jak sama nazwa wskazuje, ponownie będzie dedykowany szkołom zawodowym. Objęci nim zostaną uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku, ZS Nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku, ZS Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku oraz ZST. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 181 osób, w tym 156 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia, a także 25 nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt przewiduje m.in.: staże uczniowskie, pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji, pomoc stypendialną dla uczniów, udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych,  doposażenie pracowni zawodowych, tworzenie klas patronackich, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: