Wsparcie dla sportu z Urzędu Marszałkowskiego

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-17 15:46:24
Wsparcie dla sportu z Urzędu Marszałkowskiego
  • Foto: TV Gawex

Do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku trafi symulator żeglarstwa i przyczepa do transportu jednostek pływających.

Nowoczesny symulator do nauki pływania na łodziach żaglowych, dzięki któremu młodzi adepci żeglarstwa będą mogli doskonalić swoje umiejętności przez cały rok oraz przyczepa umożliwiająca wyjazdy na treningi czy regaty, trafią do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Zakup nowego sprzętu możliwy będzie dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 19 tys. zł. Dziś (17.07) w siedzibie placówki parafowano stosowną umowę.
 
Pod dokumentem podpisy złożyli starosta Krzysztof Lis oraz wicestarosta Robert Fabisiak, Województwo Zachodniopomorskie reprezentował członek Zarządu Stanisław Wziątek.

Panie marszałku bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem,  że to, iż otrzymaliśmy to wsparcie, to w dużej mierze pana osobista zasługa – powiedział starosta Krzysztof Lis. – Przed dwoma laty otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na zakup pięciu łodzi klasy Optimist, w roku ubiegłym na dwie typu Laser Pico, a w tym symulator i przyczepę do transportu tego typu jednostek. To pokazuje, że nasze działania w połączeniu z dobrą wolą i przychylnością samorządu województwa pozwalają nam rozwijać i propagować wszystko to, co jest związane z żeglarstwem (…).

Tego dnia umowę z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w sołectwach Gałowo i Kwakowo na terenie Gminy Szczecinek" podpisał również wójt Ryszard Jasionas. W jego ramach w sołectwach Gałowo i Kwakowo powstaną siłownie zewnętrzne.

Ponadto sołtysi sołectw Krągłe i Skotniki, Karolina Nowak-Skrzydlińska oraz Bogusław Pogoda parafowali umowy dotyczące grantów sołeckich. Sołectwo Krągłe zrealizuje projekt pn. „Więcej światła, więcej bezpieczeństwa", w ramach którego rozbudowana  zostanie istniejąca na jego terenie sieć elektroenergetyczna, zaś sołectwo Skotniki dzięki projektowi pn. „Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców Skotnik", stworzy nową towarzyską przestrzeń wyposażoną w stoły, ławki oraz wiatę.  
 
info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: