Starosta rozmawiał z GDDKiA. Łącznik pomiędzy DK 20 i S11 w 2025 roku

  • Adrian Wolanin
  • 2020-07-16 11:55:22
Starosta rozmawiał z GDDKiA. Łącznik pomiędzy DK 20 i S11 w 2025 roku
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi S11 została oddana do użytku 7 listopada 2019 roku. Dwunastokilometrowa droga ekspresowa wokół Szczecinka, znacznie odciążyła starą trasę przelotową wiodącą przez miasto, a w perspektywie ogólnopolskiej usprawniła komunikację Wielkopolski i Śląska z Pomorzem. Inwestycja pochłonęła ponad 400 mln zł.

Już podczas uroczystego otwarcia obwodnicy uczestnicząca w wydarzeniu posłanka Małgorzata Golińska wspominała o konieczności powstania łącznika pomiędzy „jedenastką” i DK 20, który docelowo całkowicie wyprowadziłby ruch ze Szczecinka, zwłaszcza ten wielotonażowy. Wspomniany łącznik, według wstępnych szacunków miałby powstać w przeciągu kilku najbliższych lat. Złożona przed ośmioma miesiącami obietnica, powoli zaczyna się materializować. 14 lipca odbyła się wideokonferencja poświęcona tematowi zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Udział w niej wzięli m.in. starosta Krzysztof Lis, główny specjalista z Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Piotr Małek, burmistrz Szczecinka Daniel Rak oraz wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

Przetarg na realizację inwestycji ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, jej finał przewidziano na 2025 rok. Szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 157 mln zł brutto. Podczas konferencji przedłożono wiele danych technicznych. Arteria łaszcząca DK 20 z obwodnicą w ciągu drogi S11 znajdzie swój początek w okolicach miejscowości Sitno, będzie miała długość 4,7 km i szerokość pasa 3,5 m.

Starosta Krzysztof Lis poruszył trzy kwestie, szczególne istotne z punktu widzenia mieszkańców powiatu szczecineckiego. Dwie drogi prowadzące do terenów inwestycyjnych, które wstępnie w projekcie zostały oznakowane jako szutrowe, dzięki wnioskowi starosty zostały zamienione na te z warstwą bitumiczną. Ponadto starosta zyskał zapewnienie, że ścieżka rowerowa, wiodąca od Turowa, wzdłuż drogi nr 11, w sprawie budowy której Powiat Szczecinecki parafował stosowny list intencyjny, została ujęta w projekcie. Ostatnia podniesiona sprawa dotyczyła wyłożenia nowej warstwy bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Nr 1295Z prowadzącej do miejscowości Miękowo. Starosta Krzysztof Lis chciałby, aby wykonawca zrealizował to zadanie, zważywszy na fakt, że przy okazji realizacji inwestycji poruszać się nią będą pojazdy wysokotonażowe oraz, dlatego, że Powiat Szczecinecki przejmie pod swój nadzór dodatkowy fragment nowo wybudowanej drogi, która stanowić będzie odnogę jednego z rond.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: