Trzy nowe inwestycje ze wsparciem Województwa Zachodniopomorskiego w gminie Połczyn - Zdrój

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-07 13:13:25
Trzy nowe inwestycje ze wsparciem Województwa Zachodniopomorskiego w gminie Połczyn - Zdrój
  • Foto: Gmina Połczyn - Zdrój

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek w obecności Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka podpisał aż trzy umowy na dofinansowanie zadań gminnych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Chodzi o dach szkoły w Bolkowie, więźbę dachową połczyńskiego zamku oraz renowację parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju.

Dwie z umów zapewniają budżetowi gminy dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2020. Dotacje udzielone są na 2020 rok, a realizacja przedsięwzięć według umów musi zakończyć się do 31.11.2020 r.
 
 
Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły (dawnego dworu) w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój” uzyskało wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych. Od lat jest on w fatalnym stanie i wymiana jest niezbędna, aby zapobiec dalszym startom i dewastacji budynku. Wartość całkowita tej inwestycji to 163 321 zł.
 

Kolejne zadanie stanowi przygotowanie do wymiany uszkodzonej więźby dachowej w połczyńskim Zamku, w którym mieści się obecnie m.in. biblioteka. „Wykonanie dokumentacji obejmującej inwentaryzację więźby dachowej, ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego więźby dachowej oraz opracowanie projektu budowlanego dla obiektu Zamku przy ul. Zamkowej 7 w Połczynie-Zdroju, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 91 decyzją z dnia 25.05.1995” – uzyskało wsparcie w wysokości 15 tysięcy złotych.
 

Gmina Połczyn-Zdrój pozyskała także dotację na renowację parkietu na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju w wysokości 19 tysięcy zł. Resztę sfinansuje gmina. Wartość całkowitą tej inwestycji oszacowano na 59 878 zł. Uczniowie powinni cieszyć się z nowego parkietu najdalej do końca września br.
 
info: Gmina Połczyn - Zdrój 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: