Ruszył nowy okres zasiłkowy. Sprawdź jak i kiedy złożyć wniosek

 • Adrian Wolanin
 • 2020-07-04 15:30:06
Ruszył nowy okres zasiłkowy. Sprawdź jak i kiedy złożyć wniosek
 • Foto: TV Gawex

Informujemy, że w tegorocznym okresie zasiłkowym 2020/2021 można składać wnioski o przyznanie wymienionych niżej świadczeń.

Są to:

 • Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
 • Świadczeń rodzinnych,
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (świadczenie zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i od 1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuacje w wersji elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.)

Aktualnie o świadczenia 500+ mogą ubiegać się osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 będzie można składać począwszy od:

 • 1 lipca br. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
 • 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej).

Przyjmowanie i obsługa wniosków odbywać się będzie w budynku MOPS Szczecinek przy ul. Koszalińskiej 89 w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, piątek: 8.00 – 13.00
 • czwartek: 11.00 - 16.00.

Formularze wniosków w wersji tradycyjnej dostępne będą od 1 sierpnia br.

 • na www.mops.szczecinek.pl,
 • w siedzibie Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4,
 • w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Świadczenia rodzinne

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego:

 • 674 zł na osobę
 • 764 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko
 • 764 zł na osobę - do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:

 • do 31 sierpnia br.- wypłata za listopad nastąpi do 30 listopada br.
 • we wrześniu i październiku br. - wypłata za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia br.
 • w listopadzie i grudniu br. - wypłata od miesiąca złożenia wniosku do 28 lutego 2021 r.

Fundusz Alimentacyjny

Kryterium dochodowe:

 • 900 zł na osobę

Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywało się będzie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” tzn. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wysokość świadczenia będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia, a kwotą przekroczenia progu. W sytuacji gdy wyliczona w ten sposób kwota świadczenia będzie wynosić mniej niż 100 zł, wsparcie nie będzie w ogóle przyznawane.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń w przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 • od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., świadczenia przysługujące za październik br. zostaną wypłacone do 31 października 2020 r.
 • od 1 września do 30 września br. – wypłata nastąpi do 30 listopada 2020 r.
 • od 1 października do 31 października br. – wypłata nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
 • od 1 listopada do 30 listopada br. – wypłata nastąpi do 31 stycznia 2021 r.
 • od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – wypłata nastąpi do 28 lutego 2021 r.

„Dobry start”

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021:

 • od 1 lipca do 30 listopada - przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada - w formie papierowej w urzędzie.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: