Czy trzeba ponownie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-03 14:47:56
Czy trzeba ponownie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?
  • Foto: TV Gawex

Tuż po przedstawieniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników pierwszej tury wyborów, pojawiły się pytania o konieczność ponownego dopisywania się do spisu wyborców przed następnym głosowaniem.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszą turą dotyczy również ponownego głosowania w wyborach prezydenckich. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres, który został przez nas wskazany przed pierwszą turą.
 
Osoby przebywające w kraju, które nie zgłosiły zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, a chciały  skorzystać z takiej możliwości, mogły zgłosić taką chęć do 30 czerwca 2020 r.
 
Wyborcy, którzy dopisali się do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców przy drugiej turze. Nie ma możliwości dopisania się do innego spisu wyborców.
 
Jednak wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał nas do spisu wyborców.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: