Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT

  • Jakub Diakun
  • 2020-07-02 13:57:50
Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT
  • Foto: TV Gawex

Do 31 lipca 2020 r. przesunięto1 termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom: którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT2, dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów

Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.


Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat4, wydłużono5 termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.


Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:

 

  • do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
  • do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu)
  • do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).

 

info: Izba Administracji Skarbowej

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: