Ruszyły prace nad obwodnicą Złocieńca

  • Adrian Wolanin
  • 2020-07-02 11:55:44
Ruszyły prace nad obwodnicą Złocieńca
  • Foto: GDDKiA Oddział w Szczecinie

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Złocieńca w ciągu DK20. Obwodnica Złocieńca to jedna z 9 nowych inwestycji, które powstaną w województwie zachodniopomorskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji

To nowe zadanie, dla którego rozpoczynamy proces inwestycyjny W zakres przetargu wchodzi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz elementów koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża. Dokumentacja ta pozwoli uzyskać decyzję środowiskową, w której zostanie wybrany przebieg inwestycji. Następnie badania podłoża i dalsze opracowania pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i buduj, co jest przewidziane na 2023 rok. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2028.

Obwodnica ominie Złocieniec

Obecnie droga krajowa nr 20 prowadzi przez centrum miasta. Problemem jest przejazd przez linię kolejową, przy którym znajdują się niekorzystnie usytuowane skrzyżowania DK20. Powoduje to problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pieszego. Bieżące działania prowadzone we współpracy z PKP poprawiły warunki ruchu pieszego w tym rejonie, ale prawdziwym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w Złocieńcu będzie dopiero budowa obwodnicy w ciągu DK20. Szacowana długość obwodnicy to 5 km.

Mateusz Grzeszczuk, GDDKiA Oddział w Szczecinie


  • Foto: GDDKiA Oddział w Szczecinie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: