Pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego

  • Jakub Diakun
  • 2020-06-25 15:53:06
Pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego
  • Foto: TV Gawex

W województwie zachodniopomorskim ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe na łączną kwotę niemal 620 tys. złotych, które trafią do 523 osób. W całym kraju ok. 17 tys. wypłat zrealizowano na kwotę ponad 20 mln złotych.

Szczeciński ZUS zrealizował przelewy dla 308 osób w wysokości 374 tys. złotych, natomiast koszaliński oddział wypłacił 215 dodatków solidarnościowych na łączną kwotę 244 tys. złotych.
 
Prawo do świadczenia przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.
 
Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia, zaś świadczenie można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.
 
Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.
 
Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy opłacana jest składka emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego, jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.
 
Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet, czyli na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego lub decyzja odmowna będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania dodatku.
 
info: Karol Jagielski
rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: