ZUS: można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

  • Jakub Diakun
  • 2020-06-22 13:43:34
ZUS: można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy
  • Foto: TV Gawex

Do zachodniopomorskich oddziałów ZUS już w weekend wpłynęło 160 wniosków o nowe świadczenie (w Szczecinie 98, a w Koszalinie 62 wnioski). W całym kraju o dodatek solidarnościowy zawnioskowało ponad 5 tys. osób.

Osoby, które po 15 marca z powodu COVID-19 straciły pracę lub ich umowa uległa rozwiązaniu z terminem do którego była zawarta, mogą otrzymać dodatek solidarnościowy. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia 2020 roku. Można je otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

 

Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

 

Dodatek solidarnościowy przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie świadczenia oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

 

Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy, opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem na te ubezpieczenia jest ZUS i nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.
 
 
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - wniosek EDS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE ZUS.
 
 
Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.
 
 
info:  Karol Jagielski 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: