WFOŚiGW wspomoże strażaków

  • Adrian Wolanin
  • 2020-06-16 15:54:07
WFOŚiGW wspomoże strażaków
  • Foto: WFOŚiGW w Szczecinie

Radiotelefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże tłoczne, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla a także inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu trafi do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczą 1,2 miliona złotych w ramach III edycji Programu pn. „Mały Strażak”. Z dofinansowania na nowe wyposażenie skorzysta niemal 50 jednostek OSP z Pomorza Zachodniego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 czerwca 2020 r.

Program został zainaugurowany 15 czerwca 2020 r. w koszalińskim biurze WFOŚiGW w Szczecinie w obecności pani Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, pana Pawła Szefernakera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pana Czesława Hoca – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, mając na względzie troskę o środowisko, ale przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego oraz bezpieczeństwo Druhów, uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III edycji Programu pn. „Mały Strażak”. Nabór wniosków rozpocznie się 16 czerwca 2020 r. i potrwa do 16 lipca 2020 r., ale może zakończyć się wcześniej, jeśli – podobnie jak w poprzednich naborach – będzie duże zainteresowaniem Programem ze strony OSP, choć alokacja środków w obecnej edycji jest o wiele wyższa niż w ubiegłym roku – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Programu to łącznie 1,2 miliona złotych, z czego 1 mln zł to środki pozyskane z NFOŚiGW, a 200 tys. zł – pochodzi z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie. Jednostki OSP mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 16 czerwca 2020 r. i potrwa do 16 lipca 2020 r. lub do wyczerpania puli środków. Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: Biurze Szczecin (ul. Solskiego 3) oraz Biurze Koszalin (ul. Zwycięstwa 111). Co ważne – o środki nie mogą aplikować OSP, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu w ramach dwóch pierwszych edycji Programu.

Mały Strażak – III edycja: najważniejsze informacje

  • 1.200.000,00 zł – budżet Programu, z czego: 1.000.000 zł – środki pozyskane z NFOŚiGW i 200.000 zł – środki WFOŚiGW w Szczecinie;
  • 90% – maksymalny poziom bezzwrotnej dotacji;
  • 25.000 zł – maksymalna kwota dofinansowania dla jednej jednostki OSP;
  • 16 czerwca 2020 r. – 16 lipca 2020 r. – nabór wniosków.

Fundusz wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 0,5 mln zł, przekazanym w 2019 roku w ramach dwóch edycji Programu „Mały Strażak”, nowy sprzęt kupiło 28 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Komplety ubrań specjalnych, pompy, radiotelefony, megafony, nożyce, węże tłoczne, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla i inne elementy strażackiego wyposażenia służą Druhom z całego regionu, w tym między innymi z OSP w Białym Borze, Drozdowie, Krosinie, Rymaniu, Starninie, Gorawinie, Gwdzie Wielkiej, Ostrowcu oraz Słowinie – wymienia Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który dodaje, że Fundusz, poza Programem Mały Strażak, wsparł także Stowarzyszenie Wodne Sir Edward`s w zakupie podwodnego drona i łodzi patrolowej.

Wsparcie na zakup wozów strażackich

Fundusz wspiera jednostki OSP w wymianie wozów strażackich na nowe. W ubiegłorocznej edycji Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafi 17 nowych, samochodów ratowniczo-gaśniczych, które zastąpią wyeksploatowane, nawet kilkudziesięcioletnie pojazdy.

W ramach dwóch dotychczasowych edycji tego Programu Fundusz wsparł finansowo zakup 29 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych i 3 łodzi ratowniczych o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych – m.in. dla OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Rowie, Ładzinie, Żabowie, Kolinie, Bielkowie, Wełtyniu, Osiekach, Wilkowicach, Barzowicach, Tychowie, Nowym Worowie, Drawnie, Rogowie i Reczu.

Dofinansowanie również dla Państwowej Straży Pożarnej

WFOŚiGW w Szczecinie od lat wspiera państwowe jednostki budżetowe, w tym Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w zakupie nowych wozów. Kwota zarezerwowana na 2020 r. – zgodnie z decyzją Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu – to 1,5 miliona złotych. Za te środki zostaną kupione dwa samochody terenowe ze zbiornikiem wody o pojemności 2,5 tysiąca litrów i 250-litrowym zbiornikiem na środek pianotwórczy, wyposażone w agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe, autopompy, aparaty powietrzne oraz sprzęt ratunkowy i ostrzegawczy.

Info: WFOŚiGW w Szczecinie


  • Foto: WFOŚiGW w Szczecinie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: