Nowe zasady przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym

  • Jakub Diakun
  • 2020-06-09 09:23:22
Nowe zasady przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym
  • Foto: TV Gawex

Od początku czasu trwania pandemii COVID 19 Powiat Szczecinecki ustanowił specjalne zasady obsługi interesantów odwiedzających Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Sprawy można było załatwić internetowo, ale odwiedzający urząd petenci mieli również możliwość bezpośredniego spotkania z urzędnikiem, przy zachowaniu wymaganych restrykcji sanitarnych. Do tego celu wyznaczono specjalne miejsce w sąsiedztwie Biura Obsługi Interesanta. W tych dniach w życie wejdzie kilka istotnych zmian z którymi warto się zapoznać przed przyjściem do urzędu Starostwa. W dalszym ciągu petenci będą spotykać się z urzędnikami w punkcie przy Biurze Obsługi Interesanta, ale w przypadku niektórych z komórek organizacyjnych możliwe będzie również bezpośrednie przejście do wydziałów. Dotyczyć to będzie tych wydziałów, których usytuowanie w budynku Starostwa pozwoli na stworzenie bezpiecznego punktu przyjmowania petentów.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące pracy poszczególnych wydziałów i instytucji znajdujących się na terenie Starostwa Powiatowego w Szczecinku.


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg. Jest najczęściej odwiedzaną komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Do wydziału wiedzie osobne wejście znajdujące się po prawej stronie budynku. Aktualnie swoją wizytę w wydziale trzeba zapowiedzieć telefonicznie, umawiając się na konkretny dzień i godzinę. Od 1 lipca 2020 roku wydział będzie funkcjonował na normalnych zasadach (system kolejkowy – biletomat) i wcześniejsza rejestracja telefoniczna nie będzie wymagana. Ponadto zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości internetowej rejestracji kolejki.


Wydział Architektury i Budownictwa. Aktualnie urzędnicy wydziału przyjmują petentów w punkcie znajdującym się przy Biurze Obsługi Interesanta. Od 15 czerwca 2020 roku interesanci będą mieli możliwość bezpośredniego przejścia do wydziału, gdzie zostanie przygotowane specjalne stanowisko gwarantujące bezpieczeństwo zarówno Im, jak i obsługującym Ich urzędnikom.


Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju.  Wydział zazwyczaj odwiedzają petenci zainteresowani pozyskaniem funduszy unijnych lub chcący skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.  Wydziałowy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich udziela wszelkich konsultacji telefonicznie i mailowo. Punkt rozpocznie udzielanie konsultacji bezpośrednich od 1 lipca. Nieodpłatna Pomoc Prawna również świadczona jest mailowo i telefonicznie. Bezpośrednie spotkania z prawnikami będą możliwe od 3 sierpnia. Szczegóły TUTAJ.


Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Interesanci chcący uzyskać wszelkie materiały dotyczące ewidencji gruntów i budynków mogą przejść bezpośrednio do wydziału. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego są przyjmowani w pokoju nr 204. Istnieje jednak dużo prostszy i szybszy sposób załatwienia sprawy za pośrednictwem systemu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji. Do czego gorąco Państwa zachęcamy.


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Aktualnie urzędnicy wydziału również przyjmują petentów w punkcie znajdującym się przy Biurze Obsługi Interesanta.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  udziela wszelkich porad mailowo i telefonicznie. Od 15 czerwca możliwe będzie bezpośrednie spotkanie z Rzecznikiem. Rzecznik będzie przyjmował w pokoju nr 001 (na parterze), w którym do tej pory udzielana była Nieodpłatna Pomoc Prawna.


Biuro Paszportowe.  Znajdujący się na terenie Starostwa Powiatowego w Szczecinku Terenowy Punkt Paszportowy, 16 marca 2020 roku został zamknięty do odwołania. Odbiór paszportów jest możliwy w Delegaturze ZUW w Koszalinie, zaś złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym Punkcie Paszportowym na terenie kraju. Szczegóły TUTAJ. Warto pamiętać, że Terenowy Punkt Paszportowy w Szczecinku nie jest komórką Starostwa Powiatowego w Szczecinku i urząd w żadnym razie nie odpowiada za jego funkcjonowanie. Biuro Paszportowe podlega pod Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydzielono specjalną strefę przyjmowania interesantów.
 
Na terenie Starostwa Powiatowego wciąż obowiązują wszelkie restrykcje sanitarne. Odwiedzjący urząd interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Podajnik z płynem usytuowany jest tuż przy wejściu.  Zarówno petenci jak urzędnicy, podczas bezpośredniego kontaktu muszą nosić maseczki.


W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego oraz jeśli tylko jest to możliwe do załatwienia sprawy za pośrednictwem Internetu.
 

info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: