I LO kuźnią talentów. Kolejny sukces uczniów z Elki

  • Jakub Diakun
  • 2020-06-05 09:42:12
I LO kuźnią talentów. Kolejny sukces uczniów z Elki
  • Foto: TV Gawex

W XXXI edycji międzynarodowego konkursu duży sukces odnieśli uczniowie I L.O im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

Międzynarodowy konkurs „Matematyka bez granic” - „Mathématiques Sans Frontières” to konkurs organizowany pod auspicjami Rady Europy. Patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Udział w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic” udział wzięły pierwsze klasy z I  L.O im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zajmując wysokie lokaty:

Klasa IP - I miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim ( razem z dwiema innymi szkołami)
VI miejsce w Polsce (opiekun p. Grażyna Mielnik)

Klasa IA - II miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim ( razem z czterema innymi szkołami)
VII miejsce w Polsce (opiekun p. Zbigniew Gołębiowski)

Klasa ID - XIV miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim (VII miejsce w województwie)
XXII miejsce w Polsce (opiekun p. Grażyna Mielnik)

Uczniowie pracując w zespole musieli rozwiązać kilkanaście nietypowych zadań przy których trzeba było wykazać się  pomysłowością, starannością i umiejętnością współpracy.

Nasza szkoła od wielu lat startuje z sukcesami w tym konkursie organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego – mówi dyrektor I L.O Arkadiusz Szczepaniak. -  Cieszymy się, że nasi młodsi uczestnicy podtrzymali dobrą tradycję szkoły.
 
My również i gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom!
 
info: Piotr Rozmus 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: