Spotkanie starosty z dyrektorami. Zagrożenie alarmami bombowymi w trakcie matur, głównym tematem rozmów

  • Jakub Diakun
  • 2020-06-03 15:03:21
Spotkanie starosty z dyrektorami. Zagrożenie alarmami bombowymi w trakcie matur, głównym tematem rozmów
  • Foto: Piotr Rozmus

Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny spotkał się z dyrektorami szkół za pośrednictwem łącza internetowego. Jeden z głównych tematów wideokonferencji dotyczył bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych, dlatego udział w niej oprócz dyrektorów placówek, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofii Kosickiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Szczecineckiego Cezarego Jankowskiego, udział wzięła również asp. Anna Matys, oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Szczecinku.

W analogicznym okresie ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z serią fałszywych alarmów bombowych. W trakcie egzaminów maturalnych maile z groźbami dotarły do prawie 700 szkół w całej Polsce. Ponadto służby nie wykluczają, że pandemia COVID 19 z którą obecnie mierzy się cały świat, również może zostać wykorzystana w celu sparaliżowania procesu egzaminacyjnego. Dlatego też asp. Anna Matys przypomniała wszystkie profilaktyczno-prewencyjne procedury bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć potencjalnego zagrożenia, a w razie jego wystąpienia pozwolą szczecineckim mundurowym na natychmiastową reakcję.
 
Podczas wideokonferencji ustalono również harmonogram dezynfekcji sal i pomieszczeń, w których odbywać się będą egzaminy. Od dłuższego już czasu takie zabiegi w jednostkach podległych Powiatowi Szczecineckiemu przeprowadza Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Szczecinku Sebastian Korecki. Samorząd powiatowy odpowiednio wcześniej przekazał już szkołom płyny do dezynfekcji, które zostały zakupione w ramach środków własnych. Zostaną one jeszcze uzupełnione o zapasy pochodzące z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej. Ponadto organ prowadzący wyposażył szkoły w maseczki higieniczne, zaś ZST dostarczył przyłbice przeznaczone dla członków komisji egzaminacyjnych. Szkoły są również wyposażone w dozowniki do dezynfekcji. Większość z nich zorganizowała je we własnym zakresie, choć istniała również możliwość wnioskowania o nie do Ministerstwa Zdrowia. Taki dyspenser w ramach resortowego wsparcia otrzymała już Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
 
Na koniec poruszono temat finansów związanych z przychodami z tytułu najmu obiektów szkolnych podmiotom zewnętrznym w okresie wakacyjnym. Niestety cześć zorganizowanych grup, które wcześniej zapowiedziały chęć skorzystania ze szkolnej bazy Powiatu Szczecineckiego, ze względu na pandemię COVID19 anulowała przyjazdy.

 

info: Piotr Rozmus Starostwo Powiatowe w Szczecinku 

  • Foto: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: