Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem odwiedzili przedszkole

  • Jakub Diakun
  • 2020-06-02 14:55:59
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem odwiedzili przedszkole
  • Foto: por. Michał Rokita

Z okazji dnia dziecka funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem udali się do przedszkola „Jaś i Małgosia" w Szczecinku.

Przedszkole „Jaś i Małgosia" jest placówką, która kompleksowo wspiera terapeutycznie dzieci i ich rodziny poprzez wczesne wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina”. Jak wynika z definicji, podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest dziecko od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwoju do podjęcia nauki szkolnej oraz jego rodzice. Nieprawidłowości mogą występować w postaci izolowanej lub złożonej niepełnosprawności.
 
Najważniejszym celem wczesnego wspomagania rozwoju jest zaangażowanie rodziców w proces terapii, ponieważ oni najlepiej znają własne dziecko, jego potrzeby i mocne strony, przy profesjonalnym wsparciu specjalistów. To właśnie rodzice są najbardziej kompetentnymi, pierwszymi terapeutami własnego niepełnosprawnego dziecka.
 
Podczas naszej wizyty dzieci otrzymały zabawki, które zostały wykonane przez osadzonych, a pracownicy środki ochrony osobistej. Przedszkolaki miały również możliwość zobaczyć samochód Służby Więziennej przeznaczony do przewozu osadzonych.
 
Tekst: por. Michał Rokita
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem odwiedzili przedszkole
  • Foto: por. Michał Rokita

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: