Za nami XXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Szczecinku

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-28 15:48:58
Za nami XXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Szczecinku
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dzisiejsza XXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Szczecinku odbyła się w trybie on-line. Posiedzenie z sali narad Starostwa Powiatowego w Szczecinku prowadził przewodniczący Cezary Jankowski. Radni podjęli pięć uchwał. Pierwsze trzy dotyczyły: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2022”, a także uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2032.

Radni zdecydowali, iż pokrycie przez właścicieli strat szczecineckiego szpitala za rok 2019, w kontekście ewentualnego przejęcia przez Powiat Szczecinecki całości udziałów spółki, odbędzie się przez dopłatę, a nie jak postanowiono uchwałą z 30 kwietnia 2020 roku, przez objęcie dodatkowych udziałów.

Wyrazili również zgodę, aby Zarząd Powiatu Szczecineckiego mógł udzielać pożyczek w maksymalnej wysokości do 2 100 mln zł, czyli o 500 tys. zł więcej niż dotychczas. Zaakceptowali także zmiany wartości zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i przebudowy obiektów sportowych powstających przy ZS Nr 2 im. Warcisława IV oraz ZS Nr 7 w Białym Borze. Wartość zadania pn.: „Remont sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze” zwiększono o kwotę 318.176,00 tj. do wysokości 484.402,00 zł, wartość zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze, wraz z dostawą wyposażenia” zmniejszono o kwotę 169.723,00 zł tj. do wysokości 368.761,00 zł, zaś wartość zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, wraz z dostawą wyposażenia” zmniejszono o kwotę 148.453,00 zł tj. do wysokości 307.919,00 zł.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły utworzenia dodatkowej linii autobusowej na trasie Szczecinek – Radacz – Juchowo – Silnowo – Borne Sulinowo oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z przewoźnikiem, który będzie świadczył usługi na tej trasie. Z wnioskiem o jej uruchomienie do Zarządu Powiatu Szczecineckiego wystąpiła burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska. Warto przypomnieć, że na terenie naszego powiatu funkcjonują obecnie trzy linie komunikacyjne użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Szczecinecki: Szczecinek – Spore, Szczecinek – Rakowo i Szczecinek – Wojnowo.

Powyższe relacje dofinansowywane są w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 1 zł do wozokilometra, jednakże 16 maja 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono również zmianę do ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, podnosząc stawki dopłat do 3 zł. Powiat Szczecinecki zamierza również aplikować o dopłaty w przypadku najnowszego połączenia. Przewoźnikiem świadczącym usługi na nowej trasie będzie Ewangeliczny Związek Braterski.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: