Rusza Budżet Obywatelski 2020!

 • Adrian Wolanin
 • 2020-05-27 15:07:55
Rusza Budżet Obywatelski 2020!
 • Foto: Urząd Miasta Szczecinek

Już w najbliższy poniedziałek rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Szczecinku. Do dyspozycji mieszkańców, podobnie jak w latach poprzednich jest 800 tys. zł. Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze! Projekty można zgłaszać już od 1 czerwca.

Kto i jak może to zrobić?

 1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecinka. Gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do projektu dołączana jest zgoda opiekuna prawnego.
 2. Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Każda osoba może złożyć maksymalnie dwa projekty.
 4. Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka.
 5. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną ilość projektów.
 6. Formularze zgłoszeniowe projektu dostępne są w formie elektronicznej TUTAJ, oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
 7. Autor, w czasie przygotowywania jest uprawniony do konsultowania zgłaszanego projektu, co do jego zgodności z prawem, wykonalności technicznej i spełniania wymogów formalnych w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz - w razie potrzeby - z właściwymi biurami/wydziałami/referatami urzędu lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie lokalizacji projektu z uwzględnieniem planów zagospodarowania przestrzennego Miasta dotyczących wskazanego terenu.
 8. Projekty można składać:
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, plac Wolności 13, z adnotacją na kopercie "Projekt - Budżet obywatelski - 2021";
 • bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, plac Wolności 13; 78-400 Szczecinek,
 • w formie elektronicznej poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek.

Projekty można składać przez trzy tygodnie, do 21 czerwca. Do 17 lipca prowadzona będzie ich ocena merytoryczna, a następnie autorzy będą mogli wnieść poprawki. Z kolei do 20 sierpnia możliwe będzie wnoszenie i rozpatrzenie odwołań. 1 września do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania. Samo głosowanie ruszy 7 września i potrwa do 27 września.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: https://szczecinek.budzet-obywatelski.org lub po kliknięciu TUTAJ.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: