CEEiRJ w Szczecinku poddane dezynfekcji

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-24 19:32:06
CEEiRJ w Szczecinku poddane dezynfekcji
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Od czasu trwania pandemii COVID-19 Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Szczecinku Sebastian Korecki sukcesywnie przeprowadza zabiegi dezynfekcji w jednostkach podległych Powiatowi Szczecineckiemu. Kilkakrotnie odbyły się już one m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowym Urzędzie Pracy, samym urzędzie starostwa, a ostatnio również w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.

Samorząd Powiatowy posiada własny sprzęt do przeprowadzania zabiegu dezynfekcji, a w na najbliższym czasie zamierza zakupić kolejny. Wszystko po to, aby proces mógł być powtarzany z większą częstotliwością. Już niebawem rozpoczną się egzaminy maturalne, wszystkie sale w których będą się one odbywać również zostaną zdezynfekowane.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: