Powstaje Archiwum Pandemii A.D. 2020. Możesz je współtworzyć...

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-23 18:42:22
Powstaje Archiwum Pandemii A.D. 2020. Możesz je współtworzyć...
  • Foto: TV Gawex

Archiwa państwowe w całej Polsce rozpoczynają społeczną akcję zbierania dokumentów, które pokażą przyszłym pokoleniom, jak wyglądało życie w czasie epidemii koronawirusa.

Efektem akcji będzie wyjątkowa kolekcji dokumentów z ,,czasów zarazy", stworzona przy udziale całego społeczeństwa.

ARCHIWUM PANDEMII A.D. 2020

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)

Nikt z nas nie przypuszczał jak bardzo ta sytuacja wpłynie na nasze życie, zmieniając wszystko wokół nas, a także wewnątrz nas...

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że przebieg i skutki epidemii koronawirusa będą szczegółowo analizowane przez wiele następnych lat, a zachowane materiały dokumentujące tę wyjątkową dla naszego pokolenia sytuację, będą cennym źródłem informacji, które warto przekazać następnym pokoleniom.

Wszyscy razem, każdego dnia wspólnie tworzymy historię, dlatego też każdy z nas może włączyć się akcji tworzenia "Archiwum Pandemii A.D. 2020", zarówno osoby prywatne, jak 
i stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje czy wspólnoty.

Zwracamy się do Państwa z apelem o przekazywanie materiałów dokumentujących Państwa doświadczenia, obserwacje i refleksje na temat tej wyjątkowej dla nas sytuacji. Mogą to być więc wszelkie materiały w formie zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej, jak np. relacje w formie zapisków, pamiętników, dzienników, ulotek i plakatów, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo oraz inne jeszcze materiały. 

Staną się one częścią archiwalnych zbiorów, które później będzie można przeglądać online w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl

Ważne jest, by osoba przekazująca materiały była ich właścicielem lub też posiadała zgodę właściciela do dysponowania nim). Wszystkie przekazywane materiały, by jak najlepiej służyć przyszłym badaczom i użytkownikom muszą być dokładnie opisane ( imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji).

W przypadku chęci przekazania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny do Oddziału Archiwum Państwowego w Szczecinku pod nr tel. 943740363 lub na adres e-mail: archiwumpandemii@koszalin.ap.gov.pl 

Materiały można dostarczać osobiście do specjalnego pojemnika umieszczonego 
w Oddziale w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, lub też przekazywać elektronicznie na adres e-mail: archiwumpandemii@koszalin.ap.gov.pl 

Z ofiarodawcami zostanie podpisana umowa darowizny, potwierdzająca przekazanie materiałów oraz swojego prawa do dysponowania nimi. Darczyńca może też zaznaczyć, iż chciałby zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, wówczas Archiwum przygotuje odwzorowanie materiałów w formie cyfrowej.

Więcej informacji pod adresem: link

Info: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: