O problemach DPS-ów na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-23 10:01:31
O problemach DPS-ów na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbyło się 28 maja 1999 r. To właśnie wtedy dokonano wyboru pierwszych władz statutowych Związku. Głównymi celami ZPP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Ponadto Związek wspiera prowadzoną przez swych członków działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także inicjatywy społeczne na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Do Związku Powiatów Polskich należy również Powiat Szczecinecki. 20 maja 2020 roku, za pośrednictwem łącza internetowego odbyło się ostatnie posiedzenie Związku, w którym uczestniczył starosta Krzysztof Lis.

Członkowie Związku pochylili się nad wieloma istotnymi tematami. Dyskutowali o trudnej sytuacji finansowej powiatów w warunkach epidemii COVID-19, perspektywach pokrycia kosztów podwyżek pensji nauczycieli, pomocy dedykowanej przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej i zadań które w związku z tym realizują Powiatowe Urzędy Pracy.

Starosta Krzysztof Lis występował nie tylko w roli starosty szczecineckiego, ale przede wszystkim jako Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Poruszył m.in. ważną kwestię dotyczącą konieczności dostosowania miesięcznej kwoty dotacji z budżetu Wojewody na utrzymanie pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, do rzeczywistych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samorządy powiatowe. Starosta jako przewodniczący Konwentu w imieniu wszystkich samorządów powiatowych z naszego województwa wystosował w tej sprawie pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Ponadto starosta Krzysztof Lis zwrócił również uwagę, że udział samorządów w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem powinien być wyższy. Podniósł także temat drogowych inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: