Warsztaty dla nauczycieli i seniorów

  • Jakub Diakun
  • 2020-05-21 12:51:29
Warsztaty dla nauczycieli i seniorów
  • Foto: Urząd Miasta Szczecinek

Ponad półtora miliona złotych dofinansowania na dwa projekty edukacyjne pozyskało w ostatnich dniach Miasto Szczecinek. Pieniądze przeznaczone zostaną na powstanie modelowej szkoły ćwiczeń oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców.

Modelowa szkoła ćwiczeń to projekt, który został dofinansowany kwotą 1 mln 312 tys. zł. Jest on niezwykle atrakcyjny pod względem finansowania, gdyż nie zakłada wkładu własnego po stronie samorządu. Partnerem projektu jest Politechnika Koszalińska. Uczestniczy w nim również  Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Samorządowa Agencja Promocji i Kultury.


Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku powstanie w SP nr 5. Zakres jej działania obejmuje szeroko rozumiane doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz organizację praktyk pedagogicznych dla studentów kierunków pedagogicznych. Zajęcia obejmą około 36 nauczycieli SP 5 oraz kadrę nauczycielską skupioną w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Szczecinka i Wójt Gminy Szczecinek (szkoły wiejskie).  W ramach jej funkcjonowania powstaną 4 nowoczesne klasopracownie: informatyczna, przyrodnicza, językowa i matematyczna. W zakresie doskonalenia nauczycieli projekt przewiduje organizację lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, konferencji przedmiotowych, konferencji naukowych poświęconych współczesnym formom edukacji oraz organizację studenckich praktyk pedagogicznych.


Z kolei drugi projekt pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 7.
Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Szczecinek, którzy posiadają niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości), są bezrobotni (zwłaszcza długotrwale), osamotnieni, przejawiają brak form wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego lub są niemobilni. Celem projektu jest podnoszenie jakości życia w mieście, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego seniorów, zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców oraz wspieranie aktywności zawodowej wybranych grup społecznych (kobiety, osoby 50+ oraz długotrwale bezrobotni).


Oferta będzie realizowana w różnych miejscach (np. kino, basen, SAPiK) i zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników oraz oczekiwań rynku pracy, będzie również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.  W ramach projektu "LOWE" będą poruszane kwestie zarządzania budżetem domowym, zdrowego odżywianie, edukacji profilaktyki uzależnień, podejmowania decyzji i rozwiązywanie problemów czy twórcze i krytyczne myślenie. Kwota przyznanego dofinansowania na to zadanie wynosi ponad 202 tysiące złotych.


W czasie trwania projektu, planuje się realizować: kurs komputerowy i florystyczny, warsztaty slow jogging, tworzenia bransoletek i naszyjników, zdrowego żywienia, wikliniarskie, szkołę rodzica, kurs języka angielskiego, wyjazd edukacyjny do teatru i plener malarski.

info: Urząd Miasta Szczecinek 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: