Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego tym razem online

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-14 15:15:19
Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego tym razem online
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Konwentowi Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego od 14 lat przewodzi starosta Krzysztof Lis. Pierwsze tegoroczne spotkanie gremium miało odbyć się w marcu, ale pandemia COVID 19 pokrzyżowała plany starostom. Wczoraj (13.05) odbyło się ono za pośrednictwem łącza internetowego. Podczas trwającej ponad 2,5 godziny wideokonferencji, starostowie poruszyli wiele ważnych tematów, zarówno aktualnych jak i zaległych. Najważniejsze dotyczyły trudnej sytuacji szpitali powiatowych oraz Domów Pomocy Społecznej. W pierwszej części posiedzenia, uczestniczyły również: członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz oraz główny specjalista ROPS-u z Biura Projektów Społecznych Ewa Puszkiewicz.

W związku z trwającą pandemią, zarówno personel jak i znajdujący się w ścisłej grupie ryzyka  pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej przeżywają teraz trudne chwile. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyasygnowały pulę środków na wsparcie placówek. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będzie dysponował kwotą ponad 21,753 mln zł, które zostaną przeznaczone na pomoc dla DPS-ów podlegającym samorządom powiatowym. Rzeczone wsparcie dotyczyć będzie 3-miesięcznych dopłat do wynagrodzeń dla personelu placówek w wysokości 1 400 zł brutto, zorganizowania mieszkań tymczasowych dla pracowników, tak aby w sytuacji realnego zagrożenia nie musieli wracać do swych domów oraz utworzenia tzw. poczekalni, w których na przyjęcie do placówek oczekiwać będą przyszli pensjonariusze – okres 2 lub 3 tygodniowego oczekiwania, podczas którego nowi mieszkańcy będą poddawani testom, ma zminimalizować ryzyko przeniesienia COVID-19 do placówki.

Podczas posiedzeń konwentu starostowie wypracowują wspólne stanowiska, które później przekładane są organom administracji rządowej i samorządowej województwa. Tak też było i tym razem. Pierwsze skierowane zostanie do wojewody zachodniopomorskiego, w związku z kosztami jakie samorządy powiatowe poniosły podczas  walki z pandemią, drugie do marszałka województwa, w sprawie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego szpitali, które z powodu wirusa SARS-CoV-2, nie mogąc realizować szeregu procedur odnotowały znaczny spadek przychodów.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: