Powstanie nowy szpital zakaźny

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-12 15:35:47
Powstanie nowy szpital zakaźny
  • Foto: e-kg.pl

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zatwierdził wczoraj (12.05) realizację projektu pn. Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, którego beneficjentem będzie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Projekt będzie finansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Założenia inwestycyjne wpisują się w czas trwającej epidemii wywołanej koronawirusem i łączą z planami inwestycyjnymi szpitala mającymi na celu budowę wyodrębnionego ośrodka z zakresu chorób zakaźnych dla dzieci i dorosłych – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc w piśmie do marszałka Olgierda Geblewicza. Co również istotne, założenia budowy oddziałów zakaźnych dla szpitala uzyskały pozytywną ocenę celowości inwestycji (wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 6 września 2018 r.) oraz są rekomendowane przez Pana Profesora Miłosza Parczewskiego konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób zakaźnych w opinii z 22 kwietnia 2020 roku.

Wojewoda Tomasz Hinc, również w ramach szybkiej ścieżki procedowania dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na walkę z COVID-19, zatwierdził listę zakupów przeznaczoną dla trzech szpitali wojewódzkich w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i leczenia osób zainfekowanych.

Zakupy, które będzie realizował marszałek województwa zachodniopomorskiego, związane są z uruchomieniem kolejnej pomocy w sektorze ochrony zdrowia, skierowanej na poprawę sytuacji epidemiologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Beneficjentami będą:

  1. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 600 000 zł przeznaczone na zakup Toru wizyjnego z wideobronchoskopem do diagnostyki endoskopowej płuc,
  2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – 442 189 zł na zakup łóżka specjalistycznego wraz z wyposażeniem i zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza,
  3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryficach – 440 000 zł na zakup automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR, odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 i zamrażarkę laboratoryjną.

Info: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: