Pieniądze na rozwój ogrodów działkowych

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-10 18:10:52
Pieniądze na rozwój ogrodów działkowych
  • Foto: TV Gawex

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Szczecinek w 2020 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Planowana kwota dotacji:
W budżecie Miasta Szczecinek w 2020 roku przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta, w kwocie będącej iloczynem liczby działek na terenie ROD oraz kwoty 20 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 5 czerwca, do godziny 13.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub wysłać pocztą.

Informacje dodatkowe:

  1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy.
  3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie dokumenty i załączniku niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku dostępne są TUTAJ.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: