Aż pięć dróg w powiecie zostanie zmodernizowanych

  • Adrian Wolanin
  • 2020-05-09 12:18:38
Aż pięć dróg w powiecie zostanie zmodernizowanych
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Prawie 340 tys. zł dofinansowania otrzymał samorząd powiatowy na przebudowę odcinka drogi Sulikowo-Ostrowąsy w gminie Barwice. O wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Powiat Szczecinecki aplikował w styczniu br. Efektem przebudowy niespełna 900 m odcinka drogi będzie poszerzenie jezdni do 6 m, zwiększenie nośności oraz wykonane 18 bezpośrednich zjazdów do gruntów rolnych. Zabiegi niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wkład własny samorządu powiatowego wyniesie ponad 1,418 mln zł.

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu mógł się ubiegać również Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Szczecinku. W związku z tym, że komórka organizacyjna realizuje zadania związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, otrzymała 6 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Nie tylko Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie w ramach FOGR na realizację swojej inwestycji. Drogi dzięki funduszowemu wsparciu będą mogły przebudować poszczególne gminy powiatu szczecineckiego: Gmina Grzmiąca – prawie 900 m odcinek w miejscowości Gdaniec (dofinansowanie ponad 184 tys. zł), Gmina Szczecinek – modernizacja 650 m odcinka dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gwda Mała (dofinansowanie ponad 125 tys. zł), Gmina Barwice – przebudowa pawie 1 km drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulikowo (dofinasowanie ponad 240 tys. zł), Gmina Borne Sulinowo – przebudowa ponad 900 m odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Silnowo (dofinansowanie prawie 140 tys. zł).

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: