Sesja Rady Powiatu w nowej odsłonie

  • Jakub Diakun
  • 2020-05-01 14:52:23
Sesja Rady Powiatu w nowej odsłonie
  • Foto: TV Gawex

Od kilku tygodni z powodu pandemii COVID 19 wszystkie posiedzenia zrzeszające większą grupę osób odbywają się za pośrednictwem łącza internetowego. Wczoraj(30.04) po raz pierwszy przy wykorzystaniu tej formy wirtualnej komunikacji odbyły się obrady 23. Sesji Rady Powiatu Szczecineckiego. Posiedzenie z sali narad Starostwa Powiatowego w Szczecinku prowadził przewodniczący Cezary Jankowski. Odbyło się ono bez większych problemów natury technicznej.

Sprawy związane z budżetem stanowiły clue posiedzenia. W ostatnim czasie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach tarczy antykryzysowej ponad 13 mln zł, z przeznaczeniem na pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią COVID 19. Właściciele biznesów aplikują o pomoc w postaci pożyczek i dopłat pracowniczych. W związku z tym, iż  0,5 % z tej kwoty, czyli ok. 65 tys. zł  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom, starosta Krzysztof Lis zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzono autopoprawkę. Na jej  mocy rzeczone środki zostaną przeznaczone na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy oraz Spółki Szpital. W związku z nadmiarem zadań Powiatowego Urzędu Pracy i w celu usprawnienia wszystkich działań związanych z pomocą świadczoną przedsiębiorcom, do jednostki trafi 34 tys. zł, zaś za pozostałe 31 tys. zł, na potrzeby szczecineckiej lecznicy zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zabiegów diatermii. Radni przegłosowali autopoprawkę.

Zaraz potem radni zdecydowali, iż część zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie finansowym, które w głównej mierze miały być realizowane w ramach środków własnych samorządu powiatowego, zostanie wykreślona lub przesunięta. Wygenerowane w ten sposób oszczędności w wysokości ok. 2,5 mln zł w połączeniu z nadwyżką budżetową za rok 2019 w wysokości 1 398 mln zł oraz zwiększoną subwencją oświatową w kwocie 487 tys. zł zostaną  przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki Szpital. Ogólnie na ten cel Powiat Szczecinecki przeznaczy 4,5 mln zł.

Dlatego też radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020
2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2020 – 2022
3. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2020 – 2032;

Dwie pozostałe uchwały dotyczyły:
4. zmiany uchwały  w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Szczecineckiego oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie i obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Szczecineckiego oraz w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Powiatu Szczecineckiego,
5. wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnej.
 
info: Piotr Rozmus
Starostwo Powiatowe w Szczecinku 
 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: