Jak powstało Święto Pracy?

  • Jakub Diakun
  • 2020-05-01 11:00:33
Jak powstało Święto Pracy?
  • Foto: Wikipedia

Dzisiejsza data wielu z nas przypomina organizowane odgórnie uroczystości pierwszomajowe. Za czasów PRL, odbywały się w każdym mieście. Jednak nie wszyscy wiedzą, że dzisiejsze święto swoją etymologię ma znacznie wcześniej.

Zanim przejdziemy do wydarzeń, które część z nas pamięta, przenieśmy się do początków tego święta w Polsce. Wszystko zaczęło się w 1890 roku. Początkowe obchody Święta Praca odbywały się oczywiście wbrew woli zaborców.  Pierwsze masowe demonstracje miały charakter spontaniczny, mimo to były współorganizowane np. przez działaczy II Proletariatu.

Największe masowe manifestacje w początkowej fazie, kreowania się tego święta na naszych ziemiach, miały miejsce w 1905 roku na terenie zaboru rosyjskiego. Manifestacjom towarzyszyły starcia z carskim wojskiem.

Pierwszy wniosek o ustanowienie 1 Maja Świętem Pracy pojawił się w polskim parlamencie w 1919 roku. Dopiero jednak w 1950 roku za rządów Premiera Józefa Cyrankiewicza obchody nabrały charakteru państwowego.

Początkowo świętowanie, nawiązywało do wcześniejszych spontanicznych obchodów. Wstępnie uroczystościom towarzyszyła nawet Msza Św. Stopniowo celebracje święta nabierały, bardziej państwowego charakteru. Doprowadziło to do przymusowego uczestnictwa szkół oraz zakładów pracy w organizowanych przez władze pochodach.

Wielu z nas pamięta pewnie, jak parę miesięcy przed pierwszym dniem maja w szkołach uczono wszystkich piosenki, której pierwsze słowa brzmiały „ Maj, maj jest na ziemi. Świat, świat się zieleni…”.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: