Park Zdrojowy będzie jeszcze piękniejszy

  • Adrian Wolanin
  • 2020-04-29 10:39:54
Park Zdrojowy będzie jeszcze piękniejszy
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

#DOBRA WIADOMOŚĆ: Gmina Połczyn-Zdrój kontynuuje działalność inwestycyjną pomimo niesprzyjających warunków. Przyszedł czas na Park.

Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja Parku Zdrojowego. Będzie to zadanie inwestycyjne skoncentrowane na poprawie infrastruktury w ramach Projektu „Transgraniczny rozwój turystyki w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój”. W parku przewiduje się przebudowę wraz z wykonaniem odwodnienia placu przed pijalnią wody mineralnej „Joasia”, remont schodów przy amfiteatrze prowadzących do sanatorium „Podhale” i remont oświetlenia Parku Zdrojowego.

27 kwietnia 2020 r. Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podpisał Umowę Nr III/2020 z wykonawcą robót budowlanych. Po przeprowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego wyłonionym wykonawcą robót budowlanych został BUD-MAX Świdwin Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Świdwinie. Tuż potem przekazano plac budowy.

Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na 6 listopada 2020 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju


  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: