Starostwo przekazało komputery dla uczniów

  • Jakub Diakun
  • 2020-04-29 09:41:10
Starostwo przekazało komputery dla uczniów
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

30 nowoczesnych laptopów marki Dell, wraz z oprogramowaniem Windows 10, pakietem Office 2019, routerem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz słuchawkami, dostarczono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku. W najbliższych dniach, na potrzeby nauki zdalnej komputery trafią do najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół, dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym.

Konieczność nauki na odległość przysporzyła zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom wielu problemów natury technicznej. Bardzo często w gospodarstwie domowym z komputera w tym samym czasie musi skorzystać troje lub więcej dzieci. Sprawa komplikuje się dodatkowo jeśli laptop jest również niezbędnym narzędziem pracy któregoś z rodziców. Dlatego zakupiony sprzęt w dużej mierze rozwiąże wspomniane problemy i ułatwi proces nauczania.

Informację na temat najbardziej potrzebujących uczniów organowi prowadzącemu przedłożyli dyrektorzy poszczególnych szkół. Oczywiście trudno byłoby zaspokoić wszystkie potrzeby , niemniej na pewno uda się zmniejszyć problem braku dostępu uczniów do komputerów i Internetu. Trzeba tu podkreślić, że komputery będą uczniom użyczone, ostatecznie pozostaną one na wyposażeniu placówek. O tym do których uczniów trafią zadecydują na pewno takie kryteria jak ilość dzieci w wieku szkolnym w rodzinie oraz trudna sytuacja materialna.

Zestawy komputerowe kosztowały ponad 106 tys. zł. Powiat Szczecinecki jak tylko dowiedział się o możliwości uzyskania wsparcia z Ministerstwa Cyfryzacji natychmiast postanowił z niego skorzystać. Odpowiednie wnioski przygotowali pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Samorząd powiatowy uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 99 tys. zł. Brakujące środki pokrył z funduszy własnych.
 
info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku 

  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: