Rusza dystrybucja żywności w Połczynie-Zdroju

  • Jakub Diakun
  • 2020-04-23 14:31:27
Rusza dystrybucja żywności w Połczynie-Zdroju
  • Foto: Gmina Połczyn-Zdrój

#DOBRA WADOMOŚĆ. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju od dnia 27.04.2020 r. rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2020.

Z uwagi na stan pandemii w kraju, żywność będzie dystrybuowana na ściśle określonych zasadach wyszczególnionych w harmonogramie. Żywność będzie wydawana jedynie osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2020 w konkretnych dniach, do których będą przypisane pierwsze litery nazwisk. Szczegółowa lista dni wraz z przypisanymi „literkami” oraz zasady postępowania w trakcie dystrybucji są dostępne pod adresem internetowym: http://mgops.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=205057, a także będą wywieszone na terenie MGOPS. Informacje można także uzyskać pod nr telefonu 94 36 66 241, oraz 797 385 008.
 
Prosimy o zapoznanie się i ścisłe przestrzeganie harmonogramu, co usprawni proces dystrybucji.
 
HARMONOGRAM
ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚĆI
PODPROGRAM 2020
Z uwagi na dużą ilość zakwalifikowanych osób, prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu, gdyż do danego dnia jest przypisana konkretna ilość osób pobierających żywność. Innym osobom (spoza listy na dany dzień)  żywność nie będzie wydawana!

1) W danym dniu żywność mogą pobrać jedynie osoby, których nazwisko zaczyna się na literę przypisaną do danego dnia dystrybucji.
2) Można odebrać żywność dla bliskiej osoby po okazaniu dowodu osobistego pod warunkiem, że jej nazwisko jest przypisane do danego dnia.
3) Obowiązują wszystkie obostrzenia wprowadzone przez rząd (odległości między stojącymi w kolejce, zakrywanie ust
i nosa, stosowanie rękawiczek). Kolejka osób pobierających żywność znajdować się będzie wyłącznie na zewnątrz magazynu.
4) Podczas odbierania żywności w magazynie znajdować się może tylko jedna osoba.
 
info: Gmina Połczyn-Zdrój 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: