Złocieniec staje się coraz większą atrakcją dla turystów

  • Jakub Diakun
  • 2020-04-23 10:27:29
Złocieniec staje się coraz większą atrakcją dla turystów
  • Foto: Urząd Miasta Złocieniec

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu nad rzeką Drawą. Obecnie realizowana jest budowa ciągów pieszo – rowerowych, budowa nowych pomostów oraz slipu dla kajakarzy.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu  - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.


Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

info: Urząd Miasta Złocieniec 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: