Darowizna elektroniki dla szkół zwolniona z podatku

  • Jakub Diakun
  • 2020-04-22 12:59:47
Darowizna elektroniki dla szkół zwolniona z podatku
  • Foto: IAS Szczecin

Szkoły, które otrzymają w formie darowizny sprzęt potrzebny uczniom do nauki nie muszą martwić się opłaceniem podatku od darowizny. Minister Finansów podpisał stosowne rozporządzenie.

Decyzją Ministra Finansów, laptopy oraz tablety przekazane w formie darowizny placówkom oświaty objęte są zerową stawką VAT. Pomoc ta ma na celu szybsze uzyskanie sprzętu niezbędnego do zdalnego prowadzania zajęć.

 

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej: warunkiem zastosowania 0% stawki VAT jest udokumentowanie przekazania sprzętu umowami darowizny, z których wynikać będzie, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie.

Stawką 0% objęte są darowizny laptopów i tabletów na rzecz:

  • placówek oświatowych (np. szkoły i przedszkola),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

  • organów prowadzących szkoły i placówki (np. jednostki samorządu

terytorialnego, ministrowie, inne osoby prawne, jak również osoby fizyczne).

 

 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: