Pierwsze dni zdalnego nauczania

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-03-31 16:01:40
Pierwsze dni zdalnego nauczania
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny za pośrednictwem łącza internetowego spotkał się z dyrektorami szkół dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 od 25 marca, zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, szkoły mogą prowadzić kształcenie na odległość.

Nauka zdalna obowiązuje we wszystkich szkołach dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym. Dziś (31.03) za pośrednictwem łącza internetowego starosta Krzysztof Lis po raz kolejny spotkał się z dyrektorami placówek, aby ocenić przebieg wirtualnego procesu edukacyjnego. W wideokonferencji wzięli również udział dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Katarzyna Oleś,  przewodniczący Rady Powiatu Szczecineckiego Cezary Jankowski oraz mecenas Mateusz Kłusek.

Wymuszone trudną sytuacją epidemiologiczną nauczanie zdalne budziło wstępnie wiele obaw i wątpliwości,  zarówno nauczycieli jaki i samych uczniów. Na szczęście relacje i raporty przedłożone przez dyrektorów poszczególnych szkół mogą nastrajać pozytywnie.

Problemów jest niewiele, a jeśli już występują są rozwiązywane na bieżąco. Za główną formę nauczania zdalnego rozumie się tę realizowaną za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów, które umożliwiają uczniom udział w zajęciach „na żywo” i zadawanie pytań nauczycielom. Alternatywą  jest przesyłanie materiałów, odrabianie prac domowych i ich późniejsza weryfikacja.

Wideokonferencje z uczniami organizują wszystkie szkoły. Wirtualne zajęcia dotyczą głównie takich przedmiotów jak język polski, języki obce, matematyka, biologia, a także przedmiotów zawodowych. Dyrektorzy i nauczyciele sukcesywnie pracują nad poszerzeniem ich zakresu.

Niezmiennie praca wszystkich szkół odbywa się w oparciu o portal Librus, gdzie nauczyciele umieszczają materiały do pobrania. Za pośrednictwem e-dziennika i ilości logowań do systemu weryfikowana jest również obecność uczniów. Nauczyciele i dyrektorzy w dalszym ciągu wychodzą naprzeciw tym uczniom, którzy mają ograniczony dostęp do Internetu, czy to przez trudności techniczne, czy fakt, że z komputera w czasie zajęć muszą korzystać inni członkowie rodziny.

Nauczyciele wysyłają uczniom materiały pocztą tradycyjną, są z nimi w stałym kontakcie telefonicznym, a także korespondują z rodzicami, którzy mogą pobrać niezbędne pliki w miejscach swojej pracy.

Uczniom mającym problem z dostępem do sieci i komputera pomóc chce również samorząd powiatowy. Powiat Szczecinecki będzie aplikował do Ministerstwa Cyfryzacji o wsparcie na zakup laptopów i mobilnego dostępu do Internetu. Do podziału w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest łącznie 180 mln zł. Powiat Szczecinecki może ubiegać się maksymalnie o 100 tys. zł. Czasu jest niewiele, bowiem wniosek trzeba złożyć do jutra, tj. 1 kwietnia. Dlatego też starosta Krzysztof Lis zobligował wszystkich dyrektorów do pilnego przedłożenia zapotrzebowania szkoły na sprzęt komputerowy. Informatyk Powiatu Szczecineckiego pracuje nad specyfikacją sprzętu i oprogramowania. Pracownicy Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju przygotują wnioski aplikacyjne tak szybko jak to możliwe.

Dyrektorzy i nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w zdalnym próbnym egzaminie maturalnym. Decyzją Centralnej Komisji Edukacyjnej ten odbędzie się w dniach 2-8 kwietnia. Arkusze egzaminacyjne będzie można pobrać ze strony Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Dla tych uczniów, którzy z przyczyn technicznych nie będą mogli pobrać arkuszy, szkoły dostarczą wydrukowany test. Pierwszy zdalny egzamin ma już sobą Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, którego uczniowie podeszli w tych dniach do próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Mimo trudnych warunków tempa nie zwalnia Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, w której dwa zespoły psychologów i pedagogów pozostają do dyspozycji  dzieci i ich rodziców, głównie  świadcząc usługi telefonicznie.  

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior zrealizowało kolejne filmy edukacyjne, które niebawem zostaną wyemitowane na facebookowym fanpage’u placówki.
Następną konferencję zaplanowano na 7 kwietnia.

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku

 

Komentarze (1)

KUDŁaTY 2020-03-31 20:51

Ścieżka...

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: