Kształcenie na odległość w powiecie szczecineckim

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-03-26 13:29:02
Kształcenie na odległość w powiecie szczecineckim
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Szkoły i wszelkiego rodzaju placówki oświatowe pozostaną zamknięte co najmniej do 10 kwietnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z epidemią koronawirusa. Nowe regulacje obowiązują od dziś, tj. od 25 marca.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który informuje rodziców w jaki sposób będzie zorganizowana nauka.

Nauczyciele mogą dokonać weryfikacji programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauka może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej.

Nauczanie zdalne w obecnej sytuacji to niewątpliwie konieczność, ale to również wyzwanie. Pierwsze dni na pewno upłyną pod znakiem swoistego rodzaju eksperymentu, bowiem nie wszyscy uczniowie mają dostęp do szybkiego Internetu.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania, o czym musi także poinformować kuratora oświaty. Dlatego też starosta Krzysztof Lis oraz Zofia Kosicka, dyrektor Wydział Edukacji, Kultury i Sportu odbyli dziś (25.03) wideokonferencję ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym, aby skontrolować stan ich przygotowania do rozpoczęcia nauki w trybie zdalnym.

Wszystkie szkoły bazują na programie LIBRUS, gdzie umieszczany jest plan zajęć oraz materiały do pobrania,  a także najróżniejszych portalach społecznościowych na których tworzy się grupy, poczcie elektronicznej oraz komunikatorach takich jak Messenger, Zoom, czy Skype. Zajęcia odbywają się w różnych godzinach, ale zazwyczaj w ciągu dnia uczniowie nie mają więcej niż 5 czy 6 lekcji. Np. w I LO im. Ks. Elżbiety zajęcia odbywają się od 9:00 do 15:00, natomiast w ZS nr 1 im. KEN, niektóre z nich mogą trwać nawet do 19:00.  

Prawdą jest, że barierę może stanowić problem z dostępem uczniów do szybkiego Internetu i tak chociażby w przypadku ZS nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku niezbędne materiały pobrało prawie 100% uczniów, w ZST 98%I, zaś w I LO 85%. Dyrektor ZST Anna Wisłocka-Bogdanowicz wyjaśniła, że 2% uczniów w ogóle nie ma dostępu do Internetu, dlatego nauczyciele będą starali się do nich dotrzeć pocztą tradycyjną.  

Podobnie radzić sobie będzie ZS Nr 2 im. Warcisława IV, którego nauczyciele przygotują paczki z materiałami dla uczniów, którzy nie mają dostępu do sieci. Nauczyciele będą też kontaktować się z rodzicami tych uczniów, dając im możliwość pobrania materiałów w miejscach ich pracy.

Nauczanie w trybie zdalnym rozpoczął również  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Dyrektor Barbara Zasada wyjaśniła, że z tego rodzaju zajęć skorzystało ok 61% uczniów. Do dyspozycji uczniów i ich rodziców pozostają nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i bibliotekarka.

Choć podwoje Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku zostały zamknięte dla odwiedzających, placówka nie zawiesiła swojej działalności. Jak poinformował dyrektor Radosław Wąs Centrum rozpoczęło nagrywanie filmów, które będą emitowane na facebookowym fanpage’u.

Na zakończenie starosta Krzysztof Lis zaapelował do dyrektorów, aby zwłaszcza na początku nie przeciążać uczniów nadmiarem materiałów i prac domowych, zarówno ze względu na możliwości psychofizyczne jak i techniczne. Kolejną konferencję zaplanowano już na najbliższy wtorek tj. 31 marca, podczas której dyrektorzy będą mogli zgłosić swoje uwagi i zaproponować dodatkowe rozwiązania.

Szerzej o zagadnieniu w dzisiejszym wydaniu wiadomości "Echa Dnia".

 

Info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: