Niezbędny płyn do dezynfekcji

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-03-25 12:37:54
Niezbędny płyn do dezynfekcji
  • Foto: pixabay

W obliczu zagrożenia wystąpienia epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji rozwijaniu się choroby COVID-19 wszelkie środki ochrony osobistej są na wagę złota. W tych dniach na ich zakup szczecinecki szpital otrzymał 250 tys. zł. Taką sumę łącznie wyasygnowały samorządy gminne, samorząd powiatowy i Miasto Szczecinek ze środków finansowych rezerw przewidzianych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Warto przypomnieć, że Powiat Szczecinecki już wcześniej przekazał lecznicy ponad 50 tys. zł na zakup rzeczonych środków, a także kardiodefibrylatora i defibrylatora. Powiat Szczecinecki aplikował o fundusze do wojewody zachodniopomorskiego. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej.

Oprócz masek, rękawic i kombinezonów, w codziennej profilaktyce niezbędne są również płyny do dezynfekcji rąk. Niestety w ostatnim czasie na rynku wystąpił ich znaczny deficyt. Dlatego samorząd powiatowy wystosował do wojewody kolejny wniosek o dodatkowy przydział  płynu. 

Do poszczególnych jednostek z terenu naszego powiatu trafi łącznie 1200 litrów roztworu do dezynfekcji.

Szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe  i internaty otrzymają 400 litrów, szczecinecki szpital, Dom Pomocy Społecznej i Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu po 100 litrów, Zakład Obsługi Nieruchomości 80 litrów,  Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej po 50 litrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  po 40 litrów. Łącznie 40 litrów otrzymają Rodzinne Domy Dziecka, zaś Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 20 litrów
 

Info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: