XXII sesja Rady Powiatu w Szczecinku

 • Adrian Wolanin
 • 2020-03-23 11:20:27
XXII sesja Rady Powiatu w Szczecinku
 • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

20 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyła się XXII sesja Rady Powiatu. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób, na sesji nie było lokalnych mediów oraz przedstawicieli samorządów gminnych – radni obradowali w węższym gronie, niż zwykle. Sesja była transmitowana on-line.

Radni wysłuchali informacji Starosty Szczecineckiego o podjętych działaniach i o stanie przygotowań w związku z epidemią zachorowań na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa.

Rada Powiatu przyjęła sprawozdania za 2019 r.: komendanta powiatowego Policji w Szczecinku, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, z oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Szczecineckiego, starosty szczecineckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinku oraz komisji Rady Powiatu.

Ponadto Rada Powiatu w Szczecinku podjęła uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego;
 • w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe oraz skuterów wodnych na jeziorze Śmiadowo;
 • o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 r.;
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020;
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na rok 2020;
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2032;
 • w sprawie połączenia Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku;
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczecineckiego;
 • w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

W punkcie dotyczącym sprawozdania komendanta powiatowego Policji w Szczecinku radny Grzegorz Poczobut zapytał o kwestie związane z zabezpieczeniem przejść dla pieszych, na których dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Komendant mł. insp. Andrzej Dziemianko wyjaśnił, że Policja zwracała się do zarządców dróg o zabezpieczenie (m. in. doświetlenie) przejść dla pieszych, np. na ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku. Komendant wspomniał również o przygotowaniu Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku do działań związanych z epidemią koronawirusa i przygotowaniu zapasowego miejsca kierowania komendanta powiatowego Policji na wypadek poddania kwarantannie głównego budynku komendy. Radny Arkadiusz Górka złożył na ręce komendanta powiatowego podziękowania dla Policji za współpracę przy inicjatywie na rzecz zabezpieczenia miejsca częstych kolizji jakim jest zakręt na drodze krajowej nr 20 w Jeleniu.

Dłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczący połączenia Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku – starosta Krzysztof Lis udzielił odpowiedzi na pytania radnych Grzegorza Grondysa, Macieja Kaźmierskiego i Jacka Wojciechowskiego oraz przedstawił przesłanki organizacyjne i ekonomiczne przemawiające za scaleniem obu placówek.

Na końcu starosta szczecinecki udzielił odpowiedzi na zapytania radnego Grzegorza Grondysa, które dotyczyły zasadności zwołania sesji Rady Powiatu w Szczecinku na wniosek Zarządu Powiatu Szczecineckiego w zaistniałych okoliczności związanych z epidemią koronawirusa oraz spraw personalnych dotyczących Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: