Kierowcy będą mieć 180 dni na rejestrację pojazdu!

  • Jakub Diakun
  • 2020-03-18 14:32:58
Kierowcy będą mieć 180 dni na rejestrację pojazdu!
  • Foto: Piotr Rozmus

Starosta Krzysztof Lis wystąpił z wnioskiem do wojewody o zaniechanie kar z tytułu niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym

 
W ostatnich dniach starosta Krzysztof Lis, jako przewodniczący Konwentu Województwa Zachodniopomorskiego  wystąpił z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego o zaniechanie kar z tytułu niezarejestrowania pojazdu oraz zgłoszenia faktu jego sprzedaży i nabycia w terminie 30 dni wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W obliczu zagrożenia epidemią COVID 19, to właśnie Wydziały Komunikacji, Transportu i Dróg stanowiły najbardziej newralgiczne miejsca w urzędzie, gdzie gromadzili się interesanci.

Dziś (18.03) starosta Krzysztof Lis otrzymał pozytywną informację z Ministerstwa Infrastruktury. Otóż resort wystąpił do Ministerstwa Rozwoju z propozycją wprowadzania do tzw „specustawy” zapisów epizodycznych dotyczących wydłużenia do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdów używanych sprowadzonych zza granicy oraz zgłoszenia faktu nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego. Nowe przepisy obejmą również właścicieli pojazdów, którzy w okresie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie nie wykonali rzeczonych obowiązków.

Przypominamy, że pojazdy zakupione na terenie kraju (z polskimi tablicami rejestracyjnymi) podlegają  wyłącznie zgłoszeniu nabycia. Wniosek o nabyciu pojazdu można pobrać ze strony internetowej https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=9166. Zgłoszenia nabycia i sprzedaży można dokonać za pośrednictwem epuap lub e-mail. W tym celu należy wypełnić druk nabycia/ zbycia i dołączyć skan umowy kupna pojazdu.
 
info: Piotr Rozmus 
 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: