Rekolekcje szkolne przeniesione, pielgrzymka maturzystów odwołana

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-03-12 06:00:00
Rekolekcje szkolne przeniesione, pielgrzymka maturzystów odwołana
  • Foto: Kuria Biskupia

Bp Edward Dajczak podjął decyzję o przełożeniu tegorocznych rekolekcji szkolnych na inny możliwy termin. Odwołał też zaplanowaną na 3 kwietnia pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy.

Treść komunikatu biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego:

Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczący szkolnych rekolekcji wielkopostnych oraz pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę

W związku z realnym zagrożeniem, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, a także niepokojem wielu rodziców i księży, którzy kontaktują się ze mną, po konsultacji ze służbami, podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych szkolnych rekolekcji wielkopostnych na termin, w którym będą mogły zostać one zorganizowane w taki sposób, żeby nie zagrażały zdrowiu uczestników (rekolekcje mogą być organizowane nie tylko w Wielkim Poście, por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Tekst jednolity po zmianach z 7 czerwca 2017 r., par. 10 pkt. 1-5).

Zobowiązuję Księży Proboszczów, aby skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii, w celu odłożenia decyzji o rekolekcjach na czas po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Ponadto informuję, że podjęta została decyzja o odwołaniu tegorocznej Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę. Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie przystąpią do egzaminu dojrzałości i jest odpowiedzią na apele i stosowne przepisy służb państwowych.

Jednocześnie serdecznie zachęcam księży i katechetów pracujących z maturzystami, aby dnia 3 kwietnia 2020 r. (planowany termin pielgrzymki) lub w każdym innym bezpiecznym terminie, zorganizowali w kościołach parafialnych Msze Święte lub nabożeństwa drogi krzyżowej w intencji tegorocznych egzaminów dojrzałości, ale także w intencji wszystkich dotkniętych epidemią koronawirusa.

Drodzy Bracia Kapłani, Szanowni Katecheci, zachęcam, abyśmy nie ustawali w modlitwie błagalnej. Proszę, aby nadal w kolejne niedziele i dni powszednie zanosić do Boga ufną modlitwę o zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: