Debatowali na temat koronawirusa

  • Adrian Wolanin
  • 2020-03-09 13:02:03
Debatowali na temat koronawirusa
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował po raz pierwszy w tym roku. Członkowie Zespołu spotkali się dziś (09.03), aby pochylić się nad tematem koronawirusa. W posiedzeniu jak zwykle udział wzięli kierownicy powiatowych i miejskich służb, inspekcji i straży, pracownicy urzędów odpowiedzialni za zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, a także kierownicy służb drogowych GDDKiA i PZD. Ze względu na istotę problemu, starosta Krzysztof Lis zaprosił do uczestnictwa również wójtów i burmistrzów gmin powiatu szczecineckiego oraz prezes szczecineckiego szpitala Annę Złotowską i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wiesława Kulika. Dwoje ostatnich wystąpiło w roli prelegentów.

Wiesław Kulik omówił m.in. genezę powstania wirusa SARS-CoV-19, procedury postępowania w przypadku jego wykrycia oraz przedstawił szereg aktualnych statystyk. Obecnie na świecie potwierdzono 106 438 przypadków zarażenia koronowirusem. Nowa epidemia, na którą wciąż nie wynaleziono szczepionki zdążyła pochłonąć już 3 594 ludzkich istnień, łącznie ze 106 krajów świata w tym 42 europejskich. Najwięcej zarażonych oczywiście odnotowano w Chinach (80 768 w tym 3 705 zgonów), następnie Korei (7 313 w tym 50 zgonów), we Włoszech (5 883 w tym 366 zgonów), Iranie (5 823 w tym 4 zgony), Francji (949 w tym 11 zgonów), Niemczech ( 847 – nie zanotowano zgonu).  W Polsce potwierdzono 11 przypadków zarażenia koronawirusem, 168 osób przebywa w szpitalach zakaźnych, 932 w kwarantannie domowej i 7 122 w nadzorze epidemiologicznym. W naszym województwie 7 osób jest hospitalizowanych, z czego u 2 potwierdzono obecność koronawirusa. 308 poddano kwarantannie domowej i 263 przebywa w nadzorze epidemiologicznym. W powiecie szczecineckim nie ma osób hospitalizowanych ani poddanych kwarantannie. 10 poddano nadzorowi epidemiologicznemu.

Prezes szpitala zapewniła, że lecznica pracuje w trybie normalnym, ale w podwyższonym rygorze epidemiologicznym. Przedstawiła również standardy, zalecenia i wytyczne, których konsekwentnie przestrzega szpitalny personel. W ostatnim czasie na terenie placówki obowiązuje zakaz odwiedzin, wprowadzono procedury postępowania z pacjentem zarażonym koranawirusem, stworzono specjalną ścieżkę pacjenta, zweryfikowano ilość i jakość środków ochrony osobistej do kontaktu z pacjentem. O dodatkową ilość niezbędnych środków szpital będzie aplikował do wojewody.

Powiat Szczecinecki oraz każda z gmin ma możliwość skorzystania z środków rezerwy przewidzianych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Sposób i cel ich wydatkowania musi być jednak uzgodniony z Regionalną Izbą Obrachunkową. Starosta Krzysztof Lis przedłożył już RIO odpowiednie pismo dotyczące aplikowania o rzeczone środki.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali wspólnie niebezpieczeństwo wystąpienia paniki. Starosta Krzysztof Lis przypomniał, że zaledwie przed kilkoma dniami mieliśmy jej przedsmak, gdy w ZS nr 1 im. KEN wystąpiło podejrzenia zachorowania u jednego z uczniów. Dlatego też w najbliższy piątek, 13 marca w kinie „Wolność” odbędzie się spotkanie z dyrektorami przedszkoli,  szkół podstawowych, średnich, oraz wszelkich instytucji kulturalnych w celu przedstawienia zasad postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia i stosowania wszelkich działań profilaktycznych. W powiecie zostanie również uruchomiona pomoc psychologiczna.

Warto przypomnieć, że w niedzielę 8 marca weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko
Na zakończenie Wiesław Kulik zwrócił się do wójtów i burmistrzów z prośbą o rozważenie zawieszenia wszelkich imprez masowych, zrzeszających ponad 1000 osób, zwłaszcza gdy wiadomo, że będą w nich uczestniczyć goście z rejonów zagrożonych.

W Powiecie Szczecineckim uruchomiono specjalne numery telefonów do sekcji epidemiologicznej, pod którymi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc:

Czynne do 15:00

  • 94 36 58 247
  • 94 37 58 248
  • 94 37 40 559

Czynny całą dobę

  • 606 121 923

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: