Kolejne dwie umowy podpisane - cała S11 Koszalin-Bobolice w realizacji

  • Adrian Wolanin
  • 2020-03-05 09:23:55
Kolejne dwie umowy podpisane - cała S11 Koszalin-Bobolice w realizacji
  • Foto: Piotr Pieleszek/ZUW

W obecności wiceministrów: infrastruktury Rafała Webera oraz klimatu Małgorzaty Golińskiej, wicewojewody Marka Subocza i posła Czesława Hoca podpisano dziś umowy na zaprojektowanie i budowę odcinków drogi S11 Koszalin-Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km i Kłanino-Bobolice o długości 11,6 km.

To ostatnie 2 umowy na realizację fragmentu S11 Koszalin-Bobolice o łącznej długości 47,7 km, wcześniej 7 lutego tego roku została podpisana umowa na realizację odcinka Zegrze Pomorskie-Kłanino. Równocześnie zostały podpisane umowy na nadzór nad inwestycjami.

  • Odcinek Koszalin-Zegrze Pomorskie w ramach kontraktu o wartości 579,8 mln złotych zrealizuje firma Budimex S.A., nadzór w ramach umowy o wartości 8,6 mln złotych będzie sprawowało konsorcjum firm AECOM i DiM.
  • Odcinek Kłanino-Bobolice w ramach kontraktu o wartości 450 mln złotych zrealizuje konsorcjum firm Kobylarnia S. A. i Mirbud S.A., nadzór w ramach umowy o wartości 8,5 mln złotych będzie sprawowała firma Lafrentz Polska.

Realizacja w formule projektuj i buduj

Zawarte kontrakty zakładają zaprojektowanie i budowę drogi. Wykonawcy przez 17 miesięcy będą opracowywali dokumentację projektową i uzyskiwali decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), same roboty budowlane potrwają 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych wyłączane są okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2021 roku. Droga powinna być gotowa w 2023 roku.

S11 Koszalin-Zegrze Pomorskie

Odcinek rozpocznie się od węzła drogowego Koszalin Zachód, który powstał częściowo w ramach realizacji obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Węzeł ten zostanie rozbudowany o południową część wraz z wiaduktem nad ul. Szczecińską. Trasa będzie przebiegała w kierunku południowym, w rejonie miejscowości Niekłonice będzie zlokalizowany MOP kategorii II (stacja paliw i restauracja). Dalej droga będzie przebiegała na zachód od DW167. Na południe od miejscowości Niedalino S11 przetnie DW167 biegnąc dalej w kierunku wschodnim. Na przecięciu z DW167 będzie zlokalizowany węzeł drogowy Zegrze Pomorskie, który wchodzi w zakres tego odcinka. Za tym węzłem będzie się zaczynał odcinek Zegrze Pomorskie-Kłanino. Łącznie w ramach realizacji inwestycji przewidziano budowę 15 obiektów mostowych.

S11 Kłanino-Bobolice

Odcinek rozpocznie się na południe od węzła Kłanino, który będzie realizowany w ramach wcześniejszego odcinka Zegrze Pomorskie-Kłanino. Trasa będzie biegła dalej po wschodniej stronie obecnej DK11. Na przecięciu z DW169 został zaplanowany węzeł drogowy Głodowa. Następnie S11 ominie od wschodu Bobolice, gdzie na przecięciu z DW171 będzie zrealizowany węzeł drogowy Bobolice wraz z łącznikiem do obecnej DK11. Przy węźle Bobolice powstanie również Obwód Utrzymania drogi ekspresowej. Łącznie w tramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych.

Koszalin Bobolice – pierwszy szlakowy odcinek S11 w realizacji

Droga S11 łączy bezpośrednio Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Dotychczas na drodze S11 były realizowane głównie obwodnice miejscowości. W ubiegłym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka, trwa realizacja obwodnicy Olesna i Kępna. Odcinek Koszalin-Bobolice, który został podzielony na 3 odcinki realizacyjne to to pierwszy fragment szlakowy drogi S11, który wkracza w etap realizacji. Dla pozostałych odcinków S11 trwa proces przygotowawczy.

Info: Centrum Prasowe ZUW


  • Foto: Piotr Pieleszek/ZUW

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: