Działania "Smog"

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-02-20 07:00:00
Działania "Smog"
  • Foto: pixabay

Wczoraj (19.02), w całym kraju, policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG". Nadrzędnym celem działań było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Niemniej jednak policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania ukierunkowane były na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów, wobec których istniało uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Akcja miała również charakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci  przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Pamiętajmy, że poruszając się sprawnymi technicznie pojazdami dbamy o dobrą jakość powietrza.

Info: KGP w Warszawie

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: